Forum Idei

Senior w bezpiecznych przestrzeniach

18 listopada 2019 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej w ramach Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego odbyła się konferencja pn. "Senior w bezpiecznych przestrzeniach". Podczas spotkania podpisano porozumienie w sprawie współpracy Policji z Politechniką Łódzką.

Termin konferencji był ściśle związany z przypadającym na dzień 14 listopada Ogólnopolskim Dniem Seniora. Po przywitaniu zaproszonych gości, konferencję rozpoczęło podpisanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi - nadinsp. Andrzeja Łapińskiego - porozumienia z Dziekanem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej - prof. dr hab. inż. Markiem Lefikiem. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie m.in.:

 • wymiany informacji dot. identyfikowanych zagrożeń infrastrukturalnych (z wykorzystaniem informacji z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa),
 • podejmowania wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych,
 • składania aplikacji do funduszy strukturalnych w celu prowadzenia wspólnych badań i działalności profilaktycznej.

Konferencja dotyczyła zagadnień profilaktycznych kierowanych do środowiska seniorskiego w ramach rozwijającej się współpracy z partnerami Forum Idei. W jej trakcie poruszano zagadnienia dotyczące identyfikacji i eliminacji zagrożeń poprzez aktywny dialog społeczny oraz współpracę pomiędzy instytucjami mającymi wpływ na szeroko rozumiane pojęcie bezpieczeństwa. Odwoływano się do zdobytych doświadczeń i dobrych praktyk z tym związanych. Jako przykład wskazano Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, której głównym celem jest nawiązanie i planowanie współdziałania służb na rzecz bezpieczeństwa w regionie, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Prelegenci zachęcali seniorów do aktywnego korzystania z tej aplikacji oraz współpracy z Policją w zakresie budowania bezpiecznych przestrzeni. Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Łodzi, mł. insp. Jarosław Janus, wskazał na istotną rolę dzielnicowych jako policjantów „pierwszego kontaktu”. Podczas konferencji głos zabrał także laureat ogólnopolskiego konkursu na „Najlepszego Dzielnicowego Roku 2019” – sierż. szt. Sylwester Grzelak z KPP w Sieradzu. Uwagę słuchaczy skupiła podczas swojego przemówienia dr hab. Ewa Klima – profesor z Politechniki Łódzkiej. Zainteresowaniem cieszyły się również wystąpienia przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Następnie seniorzy wzięli udział w panelu wykładowym, zaś w drugiej części konferencji mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach z zakresu:

 • bezpieczeństwa w obrocie środkami płatniczymi (realizowanego przez przedstawicieli NBP),
 • pierwszej pomocy,
 • zagrożeń związanych ze sprzedażą bezpośrednią i z rynkiem usług finansowych i ubezpieczeniowych (przedstawiciele UOKiK)
 • jak również w kontekście współtworzenia bezpiecznych przestrzeni (studenci architektury PŁ).

Oprócz seniorów w spotkaniu udział wzięli stali partnerzy Forum Idei z innych służb i instytucji, profilaktycy z komend powiatowych i miejskich województwa łódzkiego oraz kierownicy rewirów dzielnicowych. W Konferencji uczestniczyło ponad 150 słuchaczy. Taka frekwencja pozwala jednoznacznie określić, iż seniorzy interesują się wsparciem ze strony służb w ramach działań profilaktycznych. Są aktywni i świadomi niebezpieczeństwa na wielu płaszczyznach życia. Takie inicjatywy jak Forum Idei Ku Bezpieczeństwu działają w obie strony, gdyż Policja jest tak silna, jak świadome jest społeczeństwo.

 • powitanie komendanta
 • uczestnicy Konferencji
 • podpisanie porozumienia
 • podpisanie porozumienia
 • podpisanie porozumienia
 • uczestnicy Konferencji
 • uczestnicy Konferencji
 • wystąpienie prelegenta
 • wręczenie podziękowań prelegentom
 • wręczenie podziękowań prelegentom
 • uczestnicy podczas warsztatów
 • uczestnicy podczas warsztatów
 • uczestnicy podczas warsztatów
 • uczestnicy podczas warsztatów
 • uczestnicy podczas warsztatów
Powrót na górę strony