Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ratowali dzielnicowego ...czyli nietypowo o pierwszej pomocy

W niecodziennej sesji Rady Miasta Brzeziny uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp. Cezary Petrus, I z/ca KPP mł. insp. Piotr Szustowski oraz dzielnicowy asp. sztab. Grzegorz Miazek . W trakcie spotkania u dzielnicowego doszło do niedrożności dróg oddechowych – wskutek zadławienia. W taki nietypowy sposób dzielnicowy wraz z instruktorami z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi propagował konieczność posiadania umiejętności niesienia pierwszej pomocy.

 

Ciało obce – zamknęło światło dróg oddechowych . Wystąpiło zagrożenie życia. Nie był on  w stanie mówić, kaszleć ani oddychać. Początkowo słyszalne świsty oddechowe z upływem czasu cichną i …  człowiek  może utracić  przytomność.   

Błyskawicznie pomocy udzielili wykwalifikowani  instruktorzy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu  Drogowego w Łodzi …..  To oni  tego dnia przeprowadzali instruktaż dla radnych, kierowników i pracowników Urzędu  Miasta w Brzezinach i innych zainteresowanych osób. To był realistyczny pokaz z udziałem brzezińskiego dzielnicowego.

W trakcie konferencji „Dzielnicowy Bliżej nas”, która miała miejsce 23 sierpnia 2016 roku w Brzezinach Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi przeprowadziło prelekcję połączoną z pokazem dotyczącym rozpoznawania osób pod wpływem środków psychoaktywnych. Wystąpienie i pokaz spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.

W związku z tym Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp. Cezary Petrus jako organizator konferencji „Dzielnicowy bliżej nas” zaprosił do dalszej współpracy prezesa Tadeusza Zagajewskiego wraz z współpracownikami z CBRD. Współpraca ta zaowocowała cyklicznymi spotkaniami i pokazami we wszystkich gminach powiatu brzezińskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się już 24 października podczas sesji Rady Gminy w Brzezinach. Kolejne odbyły się 23 listopada na sesji Rady Gminy Jeżów, 25 listopada w trakcie sesji Rady Gminy w Rogowie i 2 grudnia podczas sesji Rady Gminy w Dmosinie. Każdorazowo w tych pokazach uczestniczyło ścisłe kierownictwo brzezińskiej komendy wraz z terenowymi dzielnicowymi, władze samorządowe, radni oraz sołtysi poszczególnych gmin. Spotkania rozpoczynały się apelem komendanta C. Petrusa lub zastępcy komendanta P. Szustowskiego
o zachowanie bezpieczeństwa, a w szczególności o potrzebie noszenia elementów odblaskowych zwłaszcza po zmroku. Komendanci tłumaczyli czym różni się pojęcie "widzieć" od "być widocznym". W każdej z tych sesji uczestniczył terenowy dzielnicowy jako współgospodarz terenu – funkcjonariusz odpowiedzialny za bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa w danej gminie. Wszechstronna inicjatywa i zaangażowanie dzielnicowych daje efekty w postaci praktycznej współpracy z mieszkańcami.

Następnie w bardzo przystępny, ciekawy i pełen zaangażowania sposób  prezes CBRD Tadeusz Zagajewski przeprowadził prelekcję na temat „Prawnych i praktycznych aspektów udzielania pierwszej pomocy” oraz rozpoznawania osób pod wpływem narkotyków, substancji psychoaktywnych i alkoholu poprzez bezprzyrządową ocenę ich zachowania. Natomiast instruktor Marek Joachimiak przy użyciu fantoma i urządzenia defibrylującego przedstawił to w praktyce. Każdy z uczestników mógł samodzielnie pod okiem fachowców wykonać resuscytację na udostępnionych urządzeniach, co wzbudziło duże zainteresowanie
i zadowolenie wśród zebranych. Ponadto chętni mogli sprawdzić jak zmienia się postrzeganie otoczenia przez osoby pod wpływem alkoholu i narkotyków, zakładając narko-gogle i alko-gogle, co wzbudziło duże zdziwienie, ale wprowadziło również wiele humoru. Jak mogliśmy się dowiedzieć od  wysokiej klasy specjalistów z CBRD - w Europie co 45 sekund dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Szczególnie ważnym, przed przybyciem pogotowia ratunkowego jest wykonywanie RKO (resuscytacji krążeniowo oddechowej) przez świadków zdarzenia. Jak stwierdzili instruktorzy- „ Wcześnie wykonana resuscytacja wraz z defibrylacją (w czasie krótszym niż 1-2 minuty) może skutkować przeżywalnością powyżej 60% osób wymagających takiej pomocy”. Można więc śmiało stwierdzić, że tego typu szkolenia mogą w przyszłości przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu brzezińskiego. Działania zainicjowane w trakcie konferencji przez brzezińskich policjantów mają wpłynąć na wzrost świadomości mieszkańców oraz ich praktycznych umiejętności. Funkcjonariusze z KPP w Brzezinach, a w szczególności terenowi dzielnicowi za swój cel postawili sobie inicjowanie i organizowanie wszechstronnych działań w kwestii bezpieczeństwa.

Współpraca z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi związana jest z profesjonalizmem  i posiadanymi doświadczeniami w szkoleniu wielu instytucji i podmiotów. Dlatego celem każdego dzielnicowego jako „policjanta pierwszego kontaktu” jest dążenie do organizowania tego typu spotkań pod kątem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brzezińskiego. Spotkanie w Brzezinach jak i poprzednie zostało bardzo dobrze odebrane przez osoby uczestniczące.

Powrót na górę strony