Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Zbrodnia Katyńska” w 77 rocznicę – ocalić od zapomnienia

11 kwietnia 2017 w Auli Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie odbyła się konferencja pn. „Zbrodnia Katyńska” organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Brzezinach oraz Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie, pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. W konferencji uczestniczyli między innymi: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski, Komendanci Powiatowi i Miejscy Policji województwa łódzkiego, funkcjonariusze Policji z terenu województwa łódzkiego oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach

Zgromadzeni tego dnia na auli goście na wstępie mogli podziwiać bardzo bogatą i różnorodną wystawę pt. „Zbrodnia Katyńska” przygotowaną przez pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, zawierającą kopie archiwalnych fotografii oraz dokumentów z archiwum IPN, Agencji Fotograficznej East News, Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Archiwum Cyfrowego.

Konferencję rozpoczął Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach mł. insp. Piotr Szustowski, który powitał prelegentów, partnerów organizacyjnych, podmioty wspierające oraz wszystkich przybyłych gości. Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie Janusz Falkowski wprowadził w tematykę konferencji przybliżając ofiary Zbrodni Katyńskiej związane z SGGW oraz leśnictwem. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp. Cezary Petrus odczytał ostatnie przemówienie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które miał wygłosić w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Pełne emocji wystąpienie zakończył przesłaniem, apelem o PAMIĘĆ, pamięć o Katyniu. Cytując słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem” oraz słowa Papieża Jana Pawła II: „Naród, który traci pamięć jest Narodem bez przyszłości” – zaprosił uczestników konferencji w podróż w PAMIĘĆ.

Kolejnym elementem konferencji była prezentacja dotycząca zamordowanych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PP w Brzezinach, leśników, studentów i pracowników SGGW w Warszawie z terenu województwa łódzkiego wzbogacona występem artystycznym Łukasza Chmury z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Brzezinach. Pierwszym z prelegentów była reprezentująca Instytut Pamięci Narodowej i Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, p.o. Naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych, dr Joanna Żelazko, która przedstawiła i omówiła prezentację „Zbrodnia Katyńska – droga do prawdy”. Wskazując na wszystkie miejsca Zbrodni Katyńskiej oraz przedstawiając liczby pomordowanych. W swoim wystąpieniu omówiła dochodzenie do prawdy o zbrodni katyńskiej, próbach jej zacierania oraz represjonowaniu rodzin pragnących poznać prawdę o losach swoich bliskich. Kolejnym z prelegentów był Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi - Jarosław Olbrychowski, który przedstawił temat pt. „Funkcjonariusze Policji Państwowej II Okręgu Łódzkiego ofiary Zbrodni Katyńskiej”. W trakcie swojej prezentacji omówił on rolę funkcjonariuszy Policji Państwowej w kształtowaniu niepodległości kraju, zarys historii Policji Państwowej na przykładzie II Okręgu Łódzkiego PP, a także losy policjantów, którzy dostali się do niewoli sowieckiej i tam zostali zamordowani. Wspomniał o rodzinach policyjnych, które walczyły o ujawnienie prawdy o swoich bliskich, o represjach wobec nich, a także o ich tragicznych losach. Przedstawił również opis funkcjonowania stowarzyszenia, które udziela wsparcia i wszechstronnej pomocy członkom rodzin katyńskich, tak dotkniętych traumą przeszłości. Starosta Brzeziński Edmund Kotecki, przedstawił prezentację - „Powiatowe-Katyńskie Dęby Pamięci. Drogi chwały i patriotyzmu” dotyczącą działań na terenie powiatu brzezińskiego w celu uhonorowania ofiar tej zbrodni. Zaangażowanie Starosty w upamiętnienie ofiar Katynia wywodzących się i związanych z powiatem brzezińskim zwizualizowane zostało zdjęciami miejsc pamięci – kamieni i dębów katyńskich w każdej z gmin.

W trakcie przerwy uczestnicy konferencji mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z wystawą przygotowaną przez IPN oraz ze zbiorami tematycznych pamiątek Starosty Edmunda Koteckiego, a także fotograficzną wystawą brzezińskich funkcjonariuszy z lat 30.

Kolejnym z prelegentów był mgr Mieczysław Góra reprezentujący Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Łodzi – przedstawiając temat pt. „W poszukiwaniu prawdy o zbrodni katyńskiej w oparciu o badania ekshumacyjno-archeologiczne w Charkowie i Kijowie-Bykowni”. Omówił on problemy, jakie uczestniczący w ekshumacjach napotkali w miejscu ich wykonywania, o problemach dotyczących braku informacji na temat pochówku ofiar zbrodni katyńskiej, a także o próbach tuszowania tej zbrodni i niszczeniu masowych grobów przez władze sowieckie. Prezentowane zdjęcia wzbogacone przez autora osobistymi komentarzami i wspomnieniami wyjątkowo poruszyły wrażliwość „mundurowych”. Reprezentujący Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi- Dyrektor RGLP w Łodzi – Dariusz Pieniak przedstawił prezentację pn. „Architekci polskiego leśnictwa – ofiarami zbrodni katyńskiej”. Omówił w niej losy polskich leśników wziętych do niewoli sowieckiej. Wskazał na ogromne straty nie tylko dla polskiego leśnictwa, ale i dla państwa polskiego powstałe w wyniku mordu katyńskiego, zapraszając jednocześnie do nowoczesnego i multimedialnego muzeum im. Adama Loreta w Spale.

Kończący wystąpienia prelegentów podinsp. Dariusz Horosz z Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji przedstawił i opowiedział jaka jest „Rola Biura Historii i Tradycji Policji w kształtowaniu świadomości historycznej funkcjonariuszy Policji”. Ponadto zaprezentował film pn. „Cichociemni” dotyczący losów polskich policjantów podczas II wojny światowej. Spotkanie podsumowali Starosta Brzeziński Edmund Kotecki oraz Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi, którzy podziękowali za przygotowanie konferencji i wskazali jak ważne są tego typu działania dla kształtowania pamięci o zbrodni katyńskiej i jej ofiarach.  M.Ch.

 

Powrót na górę strony