Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie sezonu wodnego w Smardzewicach

21 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim nastąpiło uroczyste otwarcie sezonu wodnego. Organizatorzy i zaproszeni goście podkreślali jak istotne są bezpieczne zachowania podczas letniego wypoczynku a w szczególności sposób zachowania nad wodą. Nie zabrakło pokazu praktycznych umiejętności, które mogą przydać się podczas urlopu.


W imprezie rozpoczynającej sezon uczestniczył Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wraz z Zastępcą insp. Dariuszem Walichnowskim, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Marszałek Województwa Łódzkiego, Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji województwa łódzkiego, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej, Rybackiej, Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki, Dyrektor Zespołu Szkół w Smardzewicach i wielu innych znamienitych gości. Pan Wojewoda i Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi podkreślili jak istotną sprawą dla spokojnego wypoczynku  jest bezpieczne zachowanie nad wodą. W ramach finału projektu "Stawka większa niż gra- zacznij bezpiecznie żyć" zaprezentowali się gimnazjaliści ze Szkoły w Smardzewicach. Projekt obejmował cykl spotkań poświęconych pogadankom na temat bezpieczeństwa m.in. podczas zbliżających się wakacji, bezpiecznych zachowań nad wodą, pierwszej pomocy przedmedycznej, a także umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Młodzież pokazała czego nauczała się w trakcie cyklicznych spotkań przeprowadzonych przez  st. sierż. Martę Mysur policjantkę z tomaszowskiej komendy. Uczniowie wyczuleni na różne sytuacje, które mogą zdarzyć się podczas wakacji, zaprezentowali  praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Gimnazjaliści zaprezentowali również elementy samoobrony, które nabyli podczas spotkań z policyjną instruktorką technik i taktyk interwencji policyjnych st. sierż. Marta Mysur. Zwieńczeniem plenerowej  inauguracji sezonu wodnego było wręczeniem przez Wojewodę, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Wójta Gminy Tomaszów nagród dla młodzieży zaangażowanej w projekt.

 

Łódzka policja na rzecz bezpieczeństwa nad wodą

Na terenie woj. łódzkiego występują dwa zbiorniki, które wymagają szczególnych działań ze strony Policji. Są to: Zalew Sulejowski – pow. 2700 ha     i  Zbiornik Jeziorsko – pow. 4200 ha.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z rekreacji  nad Zalewem Sulejowskim i Zbiornikiem Jeziorsko powołano na okres letni specjalistyczne komórki wodne, w których służbę pełnią funkcjonariusze przeszkoleni w zakresie ratownictwa wodnego i posiadający patenty stermotorzysty.

Dwie z tych komórek zabezpieczają Zalew Sulejowski. Komórka z siedzibą w Smardzewicach podległa pod KPP w Tomaszowie Mazowieckim wyposażona jest w 3 łodzie motorowe. Druga ma siedzibę w Bronisławowie i podlega pod KMP w Piotrkowie Trybunalskim i wyposażona jest w 2 łodzie motorowe.

Komórka na Zbiorniku Jeziorsko ma siedzibę w KPP w Poddębicach, także wyposażona jest w łódź motorową.

10 maja 2017 roku została przeprowadzona weryfikacja umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego dla policjantów realizujących zadania w Sezonowych Komórkach Wodnych województwa łódzkiego. Sprawdzian został przeprowadzony na Pływalni w Pabianicach, a nad prawidłowym przebiegiem czuwał Prezes łódzkiego WOPR – Milan Wilhelmi. Brało w nim udział 13 policjantów wyznaczonych do służby i rezerwy kadrowej na wymienionych zbiornikach wodnych. Swoim zakresem obejmował konkurencje polegające na:

 1. przepłynięciu dystansu 50 m stylem dowolnym w czasie do 50 sekund
 2. przepłynięciu pod wodą co najmniej 15 metrów
 3. holowanie tonącego bez przerwy na dystansie 50 m z zastosowaniem dowolnie wybranej techniki holowania

         Wszyscy funkcjonariusze bez problemu zaliczyli wymienione próby.

 

Sezonowe Komórki Wodne będą działać w terminach:

1.06. – 15.09. 2017 roku – w Bronisławowie na Zalewem Sulejowskim,

24.06. – 17.09. 2017 r. -  w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim

24.06. – 27.08. 2017 r. – w Poddębicach nad Zbiornikiem Jeziorsko.

        

Corocznie podejmowana jest na szeroką skalę współpraca z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim oraz na Zbiorniku Jeziorsko ze Zduńsko-Wolskim WOPR-em, gdzie realizowane są wspólne patrole WOPR i Policja, często przy wykorzystaniu łódki WOPR.

Współpraca kontynuowana jest również z Polskim Związkiem Wędkarskim i Państwową Strażą Rybacką w zakresie wspólnych akcji kontrolno-porządkowych, działań prewencyjnych i wspólnych patroli w celu przeciwdziałania kłusownictwu wędkarskiemu.

.

Nieodłączną częścią działań policji wodnej są cykliczne spotkania z dziećmi i młodzieżą, które wypoczywają nad Zalewem Sulejowskim, podczas, których przekazywane są zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

 

Znaczny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie Zalewu Sulejowskiego mają gminy Sulejowa i Wolborza m.in. przez przekazywanie środków finansowych na zabezpieczenie prewencyjne terenu przyległego do Zalewu Sulejowskiego w ramach patroli ponadnormatywnych.

          Policjanci z Zespołu Konnego Referatu Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Tomaszowie Mazowieckim wykonują patrole konne wzdłuż linii brzegowej Zalewu i na przyległych terenach leśnych.

W miejscach lokalizacji różnych kąpielisk miejskich jednostki terenowe policji realizują wskazane zadania. Nawiązywana jest współpraca z administratorami  kąpielisk, WOPR-em, samorządem lokalnym, sanepidem, przedstawicielami szkół, ZHP  i innymi organizatorami wypoczynku celem ustalenia sposobów wzajemnej komunikacji, dokonania lustracji kąpielisk jeszcze przed rozpoczęciem sezonu.  W zadaniach dla służb umieszczane są polecenia dotyczące przeprowadzania doraźnych kontroli rejonów kąpielisk, w szczególności pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zakazu kąpieli. Dzielnicowi mają obowiązek sprawdzania prawidłowości oznakowania terenów wodnych, zwłaszcza ich dostępności do kąpieli i wypoczynku, organizowane są spotkania w szkołach i zaplanowano pogadanki na obozach, koloniach i półkoloniach, w tych powiatach, gdzie zostały zorganizowane takie formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 

 

Statystyka wskazuje na spadek wypadków utonięć w woj. łódzkim:

2012 – 40

2013 – 39

2014 – 23

2015 – 29

2016 – 30

2017 – 10

Do największej liczby utonięć dochodzi w rzekach /Warta, Pilica/, w drugiej kolejności w różnych stawach – przydomowych, rybackich.

         Analiza utonięć na podległym terenie wskazuje, że nie ma żadnej reguły co do miejsc ich występowania.        Przyczyn większości wypadków należy upatrywać w nadmiernej brawurze osób zażywających kąpieli, nietrzeźwości, słabego rozeznania zbiornika wodnego, braku umiejętności lub odpowiedniego przygotowania kondycyjnego do pływania, niestosowania indywidualnych środków ochrony / kamizelki ratunkowe itp./, nieostrożności podczas przebywania nad wodą, nieostrożności podczas łowienia ryb.

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wodą

 • Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli
 • Nie korzystaj z kąpieli w miejscach zabronionych, np. na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu portów, mostów, zapór itp.
 • Przestrzegaj regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących na nim oznaczeń
 • Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika
 • Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50 m), gdy wieje porywisty wiatr
 • Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu
 • Zwracaj uwagę na przebywające nad wodą dzieci
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas łowienia ryb i spacerów nad wodą
 • Podczas wypoczynku nad wodą nie pozostawiaj cennych rzeczy na brzegu bez opieki
 • Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby.
 • Nie skacz do wody w miejscach nieznanych
 • Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego

 

 

Niewłaściwe zachowania nad wodą wiążą się odpowiedzialnością prawną.

Podlega karze grzywny kto: 

 • znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym (żaglówka, kajak, rower wodny) -  art. 35 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 • znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu wodnym  - art. 87 Ustawy kodeks wykroczeń;
 • kieruje statkiem albo zajmuje stanowisko członka załogi statku, nie posiadając do tego właściwego dokumentu kwalifikacyjnego - art. 61 Ustawy o żegludze śródlądowej;

Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu wodnym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2-  art 178a Ustawy kodeks karny.

 

 

 • Inauguracja sezonu policji wodnej
 • Inauguracja sezonu policji wodnej
 • Inauguracja sezonu policji wodnej
 • Inauguracja sezonu policji wodnej
 • Inauguracja sezonu policji wodnej
 • Inauguracja sezonu policji wodnej
 • Inauguracja sezonu policji wodnej
 • Inauguracja sezonu policji wodnej
 • Inauguracja sezonu policji wodnej
 • Inauguracja sezonu policji wodnej

Film Otwarcie sezonu wodnego w Smardzewicach

Pobierz plik Otwarcie sezonu wodnego w Smardzewicach (format mp4 - rozmiar 50.83 MB)

Powrót na górę strony