Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom”

Mając na uwadze zbliżający się okres wakacji, dużą ilość wolnego czasu, którą dysponują dzieci i młodzież co może wpływać i skłaniać młodych ludzi do nadmiernej aktywności w internecie w dniu 22.06.2017r. w ramach kampanii informacyjnej Komenda Miejska Policji w Łodzi realizowała wspólnie ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi Konferencję inaugurującą kampanię informacyjną pn. „Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom”

Przedsięwzięcie ma na celu uzmysłowić skalę zjawiska cyberprzestępczości, skutków z nim związanych. Podczas konferencji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z użytkowaniem smartfonów, nadmierną aktywnością w sieci i uzależnieniem od internetu. Wskazano symptomy mogące świadczyć o cyberuzależnieniu oraz formy dostępnej pomocy. Omówiono także skalę zjawiska przestępczości komputerowej i zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej w tym zakresie. W konferencji uczestniczyli dorośli odbiorcy, tj.  nauczyciele, rodzice, opiekunowie oraz wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną tematyką.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, prelegentom oraz uczestnikom spotkania. Jednocześnie informujemy, że konferencja zapoczątkowała cykl szkoleń i warsztatów związanych z zapobieganiem problemom cyberzagrożeń, które będą kontynuowane podczas nowego roku szkolnego

Zapraszamy do włączenia się w kampanię oraz udziału w kolejnych spotkaniach!!!

 

Powrót na górę strony