Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawicieli słoweńskiej policji w Łodzi

Pomiędzy 3 a 8 września 2017 roku Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi gościła dwóch przedstawicieli słoweńskiej policji. Naszymi gośćmi byli pan Jurij Bertoncelj - Zastępca Dowódcy Jednostki Specjalnej Policji ds. Manifestacji i Zgromadzeń Masowych Dyrekcji Policji w Ljubljanie oraz pan Matjaz Adam – Koordynator ds. Spottersów Policyjnych i Radykalizacji Dyrekcji Policji w Ljubljanie.

Wspomniana wizyta była pierwszą częścią polsko-słoweńskiego przedsięwzięcia, realizowanego w ramach tegorocznej edycji programu, współfinansowanego ze środków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL). Celem programu jest wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania siłami policyjnymi oraz funkcjonowania systemu dyslokacji służb zewnętrznych (patrolowych, interwencyjnych itp.). Ważnym poruszanym podczas wizyty aspektem była również wymiana doświadczeń w zakresie działań profilaktycznych ukierunkowanych na dotarcie do młodzieży identyfikującej się z grupami pseudokibiców oraz na realizację innych przedsięwzięć z dziedziny profilaktyki społecznej.

Goście ze Słowenii zostali oficjalnie przywitani i pożegnani przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – mł. insp. Tomasza Olczyka. W trakcie swojej wizyty mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną KWP w Łodzi oraz systemem zarządzania siłami policyjnymi. Zapoznawali się ze sposobem działania Policji pionu kryminalnego ze szczególnym uwzględnieniem  zwalczania i zapobiegania przestępczości pseudokibiców. Zagraniczni goście mieli również możliwość obserwacji zabezpieczenia meczu Polska-Kazachstan na Stadionie Narodowym, zostali oprowadzeni po Stadionie Miejskim w Łodzi oraz Atlas Arenie. Złożyli też wizytę w Sekcji Lotnictwa Policyjnego Sztabu Policji KWP w Łodzi oraz w siedzibie łódzkiego Oddziału Prewencji Policji  i  Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego. Gościli również w Komendzie Miejskiej Policji  w Łodzi i w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Brali udział w pokazie działań pododdziałów zwartych – w ramach realizowanych we współpracy ze Strażą Ochrony Kolei ćwiczeń dotyczących zabezpieczenia wyjazdu kibiców na terenie dworca kolejowego.

W ramach drugiej części ww. programu w październiku przedstawiciele KWP w Łodzi wezmą udział w wizycie w Dyrekcji Policji Słowenii w Ljubljanie. Ta wizyta stanowić będzie kontynuację wspólnych działań łódzkich i słoweńskich policjantów.

 

 • Słoweńscy policjanci
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
 • wizyta policjantów ze Słowenii
Powrót na górę strony