Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny przejazd kolejowy w Dobroniu

Pabianiccy policjanci wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., druhami z OSP w Chechle i Dobroniu oraz wójtem gminy Dobroń promowali bezpieczeństwo na strzeżonym przejeździe kolejowym w Dobroniu. Podczas akcji użytkownikom dróg wręczano kamizelki odblaskowe oraz materiały edukacyjne propagujące prawidłowe postawy podczas przekraczania przejazdów drogowo-kolejowych.

Wypadki drogowe z udziałem pociągu nie zajmują dominującej pozycji w statystyce zdarzeń na drogach, jednak charakteryzują się z reguły bardzo tragicznymi skutkami. Pociąg to masa rzędu kilkuset ton, a jego droga hamowania nawet przy niewielkich prędkościach jest kilkunastokrotnie dłuższa niż zwykłego samochodu. Wypadki na torach są przede wszystkim skutkiem niewłaściwego zachowania się kierowców samochodów. To najczęściej lekceważenie znaku STOP, przejazd slalomem pomiędzy zamkniętymi półrogatkami, niezachowanie ostrożności. Wielu zdarzeń na przejazdach kolejowych można byłoby uniknąć, gdyby górę wzięła rozwaga i wyobraźnia. Pabianiccy policjanci wraz z druhami OSP w Chechle i Dobroniu, przedstawicielami Staży Ochrony Kolei, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wójtem gminy Dobroń Robertem Jarzębakiem w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - ,,Szlaban na ryzyko!”, na strzeżonym przejeździe kolejowym w Dobroniu prowadzili działania ukierunkowane na bezpieczne przekraczanie takich miejsc. Policjanci przypominali kierującym o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Podczas akcji wójt gminy Dobroń zadbał o bezpieczeństwo mieszkańców. Wręczał im kamizelki odblaskowe. Zarówno młodsi, jak i starsi użytkownicy dróg otrzymali materiały edukacyjne propagujące prawidłowe postawy podczas przekraczania przejazdów drogowo-kolejowych.

Na 14 tysiącach przejazdów kolejowych w całej Polsce (na rogatkach lub krzyżach św. Andrzeja) znajdują się unikatowe, pomarańczowe naklejki, pomagające w razie awarii auta, wypadku, zagrożenia wypadkiem zlokalizować konkretny przejazd. Pozwala to odpowiednim służbom na podjęcie stosownych działań i szybkie dotarcie z pomocą.

Powrót na górę strony