Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne, nuklearne ...

11 października 2018 roku w auli im. Prof. Szuberta na terenie Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt „ Support for European Union action in the field of CBRN security managers education”. Wzięli w niej także udział przedstawiciele Policji : Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi podinsp. Marek Wojcieszek , Zastępca d-cy SPAP w Łodzi podinsp.Krzysztof Jarmusz oraz przedstawiciel Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP nadkom. Mariusz Grasza /Koordynator ds. Zagrożeń CBRN./ .

31 specjalistów z krajów Unii Europejskiej zostało przygotowanych do profesjonalnego radzenia sobie w sytuacjach największych zagrożeń dla ludzi. Uszkodzony reaktor, broń biologiczna, materiały - w minionym roku akademickim po raz pierwszy można było uczyć się tego, w teorii i praktyce, w ramach studiów „CBRN security manager”. Koordynatorem zajęć był Uniwersytet Łódzki.

Pierwszą grupę słuchaczy stanowili funkcjonariusze Polskiej Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz innych instytucji państwowych związanych ze zwalczaniem tego typu zagrożeń. Kształciły się tam również osoby związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej (Hiszpania, Portugalia, Węgry, Chorwacja, Francja, Słowacja, Estonia, Włochy).

Wiedzę przekazywali między innymi byli żołnierze jednostki GROM. Zgłoszeń było 3 razy więcej niż dostępnych miejsc. Wciąż pojawiają się zapytania o kolejne edycje zajęć.

Głównym celem projektu SE-CBRN-URE było stworzenie unikatowych na skalę europejską 12-miesięcznych międzynarodowych, interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z zakresu CBRN-E (czyli tematyki zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych oraz związanych z materiałami wybuchowymi) dedykowanych dla osób zawodowo związanych z tymi zagadnieniami.

Studia menedzer bezpieczeństwa

Część biologiczna została przeprowadzona przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W tej części zaplanowane były bloki tematyczne związane z zagadnieniami z Toksykologii, Mikrobiologii, Genetyki, jak również praktyczne zajęcia z metod detekcji materiału biologicznego.

Praktyczne zajęcia z pobierania próbek biologicznych oraz z detekcji czynnika biologicznego w trakcie działań polowych zostały przeprowadzone przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Część chemiczna i radiologiczna została przeprowadzona przez Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. W tej części zaplanowano bloki tematyczne związane z bojowymi środkami trującymi, toksycznymi środkami przemysłowymi, detekcją toksycznych środków chemicznych, detekcją promieniowania jonizującego oraz dekontaminacją ludzi i sprzętu.

Tematy związane z działaniami sapersko-pirotechnicznymi zostały przeprowadzone w Międzynarodowym Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na Słowacji. Procedury antyterrorystyczne, zarządzanie służbami na miejscu zdarzenia CBRN oraz praktyczne ćwiczenia w środowisku ataku terrorystycznego z czynnikiem CBRN zostały przeprowadzone przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji wraz z ekspertami z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie odpowiadała natomiast za zajęcia związane z zarządzaniem kryzysowym, międzynarodowymi aspektami prawnymi dotyczącymi CBRN-E oraz zabezpieczeniem i zbieraniem dowodów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia CBRN-E.

Dzięki środkom przyznanym w ramach projektu będzie możliwe stworzenie i opublikowanie ramowego programu studiów podyplomowych „Menadżer bezpieczeństwa CBRN”. Trwałym efektem projektu będzie opracowany i opublikowany specjalistyczny skrypt dla słuchaczy obejmujący wszystkie przedmioty prowadzone na studiach, jak również zawierający wszystkie instrukcje i procedury laboratoryjno-poligonowe.

Umożliwi to kontynuację kształcenia w oparciu o wypracowane programy i materiały edukacyjne. Uzyskane rezultaty projektu w postaci wypracowanych materiałów zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu w formie platformy e-lerningowej zapewniającej wszystkim uczestnikom studiów korzystanie z nowoczesnych form samokształcenia.

/Źródło UŁ/

 

 

  • Troje ludzi w pomarańczowych kombinezonach.
  • Grupa ludzi w białych kombinezonach.
Powrót na górę strony