Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dąb pamięci o Antonim Frątczaku

17 października 2018 r. na terenie Publicznego Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego przy ulicy Harcerskiej 8/10 w Łodzi odbyła się uroczystość posadzenia kolejnego dębu pamięci w Alei Dębów Pamięci Policjantów II RP Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dąb utrwala pamięć o osobie Antoniego Franczaka (Frątczaka) funkcjonariusza Policji Państwowej II RP służącego w II okręgu łódzkim PP.

To już 19 drzewo w łódzkiej Alei upamiętniające ofiarę Zbrodni Katyńskiej, które zostaje posadzone przez żyjących potomków - członków Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi. Duże zaangażowanie uczniów Gimnazjum pokazuje wyjątkową wartość historyczną Alei oraz kultywowanie pamięci  w oparciu o dokonania policjantów II RP.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: reprezentujący Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, reprezentujący Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych płk Mirosław Demediuk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska, reprezentujący Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Kamil Wojtysiak, reprezentujący Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską oraz Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi Tomasza Trelę Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMŁ w Łodzi Marek Kondraciuk, Dyrektor Muzeum Katyńskiego Sławomir Frątczak, reprezentująca Łódzkiego Kuratora Oświaty Elżbieta Celer, Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łodzi ppłk Wiesław Jaskulski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi dr inż. Dariusz Pieniak, reprezentanci: Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łodzi, Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w Łodzi; Prezes Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ w Łodzi Eugeniusz Lipert, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi Zdzisław Pełka, Dyrektor XXXIV LO w Łodzi Dariusz Jakóbek, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi, członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, komendanci miejscy i powiatowi łódzkiego garnizonu Policji, Dowódca OPP w Łodzi, Dowódca SPAP w Łodzi, Kierownik OSzP
z s. w Sieradzu.
Podczas uroczystości wybrzmiał Apel Pamięci, a wyjątkowy jej charakter i oprawę ceremonialną podkreśliła salwa honorowa w wykonaniu kompanii honorowej Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.
Druga część uroczystości to wyróżnienia dla osób zaangażowanych w pomoc oraz kreowanie postaw patriotycznych.  
Medalami Pro Patria przyznanymi przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zostali odznaczeni: Bogusław Banasiak, Jadwiga Statkiewicz, Józef Kuczka, Andrzej Rudnicki oraz Stanisław Kubiś.
Krzyżami Miednoje 1940 przyznanymi przez Kapitułę Krzyża Miednoje oraz Prezesa Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi za kultywowanie etosu służby policyjnej zostali odznaczeni: Juliusz Baczmaga syn funkcjonariusza Policji Państwowej II RP ofiary Zbrodni Katyńskiej, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Dariusz Pieniak
i Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łodzi ppłk Wiesław JASKULSKI.
Podziękowania za wsparcie ogólnopolskich warsztatów OKM 1940 "Ostaszków-Kalinin-Miednoje" otrzymali: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kacprzyk, Zarząd Województwa Łódzkiego, Kierownik Muzeum Katyńskiego Sławomir Frątczak, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rebilińskiego Bożena Nawrocka oraz Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak.
Na koniec podczas przemówienia Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Jarosław Olbrychowski podkreślił: „… kultywowanie pamięci o ofiarach Zbrodni Katyńskiej, o funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP to nasz obowiązek i jesteśmy zdeterminowani razem z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi inspektorem Andrzejem Łapińskim jak i całym garnizonem Policji, aby ten wieloletni trudny proces kontynuować…”

źródło: Rodzina Policyjna 1939
 

 • Poczty Sztandarowe i policyjna kompania honorowa
 • policjanci i delegacje zaproszonych instytucji .
 • składanie kwiatów przy dębie pamięci.
 • policjanci podczas ceremonii.
 • gratulacje podczas uroczystości związane z dębem pamięci o Antonim Frątczaku.
 • komendant wojewódzki.
 • policyjna uroczystość , dąb pamięci o Antonim Frątczaku.
 • przemówienia okolicznościowe.
 • Przemówienia podczas policyjnej uroczystości.
 • policyjna asysta honorowa.
Powrót na górę strony