Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczcili pamięć pomordowanych policjantów

W miejscowości Poświętne odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pomordowanym funkcjonariuszom Policji państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystościach uczestniczyły wnuki pomordowanych, przedstawiciele łódzkiego garnizonu policji, władz wojewódzkich i samorządowych, stowarzyszeń oraz lokalnej społeczności.

9 listopada 2018r w miejscowości Poświętne w powiecie opoczyńskim odbył się uroczysty apel z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej przodownikowi Franciszkowi Derek, posterunkowemu Stanisławowi Bąk oraz posterunkowemu Franciszkowi Saar. Byli to funkcjonariusze Policji państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej, którzy po wybuchu II Wojny Światowej zostali internowani w Ostaszkowie i zamordowani wiosną 1940r w Kalininie przez radzieckie NKWD. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wojewody Łódzkiego, Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, władz samorządowych, stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r oraz rodziny pomordowanych policjantów. Uroczystości rozpoczęła msza święta  w Bazylice Matki Boskiej Świętorodzinnej w Studziannie. Następnie uczestnicy przeszli do parku Św. Marka w Poświętnem, gdzie w obecności pocztu sztandarowego i zaproszonych gości przedstawiciele rodzin pomordowanych policjantów dokonali odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Podczas uroczystego apelu Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi Pan Jarosław Olbrychowski przybliżył losy policjantów, którzy w tych dramatycznych latach pełnili służbę na terenie dzisiejszej gminy Poświętne. Następnie Pan Prezes odczytał list od Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka. Głos zabrali także przedstawiciele rodzin pomordowanych policjantów oraz zaproszeni goście. Ks. proboszcz Jerzy Cedrowski oraz ks. podporucznik Jacek Syjud kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi odmówili modlitwę i poświęcili tablicę upamiętniającą przodownika Franciszka Derek, posterunkowego Stanisława Bąk oraz posterunkowego Franciszka Saar. Pod tablicą złożono kwiaty. Wiązanki w imieniu rodzin pomordowanych policjantów złożyły wnuki: Pani Grażyna Olczyk, Pani Aurelia Klimkiewicz oraz Pan Michał Bąk. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi reprezentowała mł. insp. Ida Stefanowska-Gnieździńska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi stojąca na czele delegacji łódzkiego garnizonu. Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie reprezentował jego zastępca – mł.insp. Wojciech Dworak. W imieniu Wojewody Łódzkiego kwiaty złożył Pan Zbigniew Zagajewski z biura wojewody. Wiązanki złożyli także wicestarosta powiatu opoczyńskiego Pan Marcin Baranowski, Wójt Gminy Poświętne Pan Michał Franas  Przewodniczący Rady Gminy Poświętne Pan Kazimierz Wiechecki, oraz pozostali uczestnicy uroczystości. Na zakończenie uroczystości uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Poświętnem zapalili znicze pod tablicą pamiątkową.

Powrót na górę strony