Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkoląc się także przeciwdziałamy mobbingowi i dyskryminacji

W dniach 28 - 30 stycznia 2019 r. odbyło się szkolenie dla członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w łódzkim garnizonie Policji. Szkolenie było prowadzone w formie interaktywnego warsztatu i wykładów i obejmowało zagadnienia dot. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy. Szkolenie miało także na celu przygotowanie członków Zespołu do prac w Komisjach powoływanych do rozpatrywania indywidualnych zgłoszeń. Dlatego członkowie Zespołu mieli możliwość uczestniczenia w symulacjach polegających na pracach w Komisjach powołanych do rozpatrzenia indywidualnego zgłoszenia, w tym rozmowy z osobą zgłaszającą, wskazaną jako osoba dopuszczająca się niewłaściwych zachowań oraz świadkami.

Szkolenie w formie warsztatów przeprowadzone zostało przez dr hab. Dorotę Merecz, prof. IMP - psychologa, kierownika Zakładu Psychologii Zdrowia i Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr hab. med. Jerzego Nofera. Dr hab. Dorota Merecz zajmuje się badaniami mobbingu, i agresji w pracy, stresu zawodowego oraz opracowywaniem i wdrażaniem programów profilaktycznych w środowisku pracy. Jest również biegłą w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu mobbingu i stresu jako przyczyny wypadku przy pracy. Jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Przeciwko Przemocy w Pracy "Godność". Prowadzi konsultuje i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych mobbingiem i molestowaniem seksualnym w pracy. Udziela wsparcia eksperckiego kadrze zarządzającej, firmom w sprawach związanych z mobbingiem i dyskryminacją. Od ponad 20 latu lat prowadzi działalność edukacyjną i trenerską rozwijającą wiedzę i kompetencje dotyczące zwalczania stresu i patologii w relacjach międzyludzkich w pracy. Szkoli min. psychologów służby medycyny pracy, lekarzy medycyny pracy z zakresu diagnostyki stresu, mobbingu i dyskryminacji. Dotychczas prowadziła szkolenia i treningi między innymi dla służb mundurowych (wojsko, Policja, PSP, SW, służba celna, CBA), instytucji takich jak: Ministerstwo Finansów, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Rada Sądownictwa i Prokuratury, urzędy skarbowe, Urząd Miasta Poznania. Autorka publikacji na temat stresu zawodowego, agresji i mobbingu.

  • Uczestnicy szkolenia na sali.
Powrót na górę strony