Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie służb i instytucji przed Światowymi Dniami Młdzieży

Z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 16 czerwca 2016 roku w auli Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Lindleya odbyło się wojewódzkie spotkanie dotyczące stanu przygotowań służb i instytucji do Światowych Dni Młodzieży 2016

Wśród uczestników znaleźli się Kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej ks. Zbigniew Tracz Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński i Jego Zastępcy: podinsp. Tomasz Olczyk i mł.insp. Dariusz Walichnowski; Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego Tomasz Dominiak; Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi Grzegorz Kociołek oraz przedstawiciele instytucji i służb województwa łódzkiego. Konferencja dotyczyła przedstawienia stanu przygotowań poszczególnych służb do Światowych Dni Młodzieży. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł.insp. Dariusz Walichnowski zaprezentował stan przygotowań łódzkiej Policji oraz kalendarz wydarzeń związanych z ŚDM jak również okresu poprzedzającego tę imprezę. Przedstawił analizę potencjalnych zagrożeń, podkreślając przy tym stałą wymianę informacji pomiędzy podmiotami odpowiadającymi za zabezpieczenie tego przedsięwzięcia. Określił szacunkowo ilość deklarowanych uczestników ŚDM, którzy będą przebywać na terenie naszego województwa. Będzie to około 11 tysięcy osób, zarówno z kraju jak i zza granicy. Wskazał główne bazy noclegowe znajdujące się na terenie naszego województwa.

Komendant Walichnowski poinformował o przygotowaniu informatora, który zostanie dystrybuowany przez  wolontariuszy oraz policjantów. Informator będzie przeznaczony dla pielgrzymów w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim. Zawarte są w nim trzy bloki tematyczne o zagrożeniach, formalno-oprawny i zawierający informacje o regionie.  Z prezentowanego harmonogramu 50 wydarzeń o charakterze duchowym oraz kulturalnym wynika, że 26 odbędzie się w Łodzi a 24 na terenie powiatów województwa łódzkiego. Mł.insp. Dariusz Walichnowski poinformował, iż od 3 lipca br. zostanie uruchomione w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi „centrum operacyjne”, którego zadaniem będzie koordynowanie i zbieranie informacji dot. przygotowań i samego przebiegu ŚDM. Komendant podkreślił, ze centralne położenie naszego województwa determinuje konieczność szczególnego zabezpieczenia przejazdów i przemieszczania się uczestników ŚDM. Wskazał, iż przygotowano algorytmy postępowań zarówno dla policjantów jak i służb współpracujących, mające ułatwić i ujednolicić sposób postępowania w przypadku ewentualnych zagrożeń. W algorytmach tych zawarto dane kontaktowe mające ułatwić wymianę informacji pomiędzy służbami. Ponadto komendant omówił kwestię trwających już szkoleń wolontariuszy w zakresie zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń. Łącznie ma zostać przeszkolonych 1.560 wolontariuszy, w tym 530 obcokrajowców. Stan przygotowań do zabezpieczenia światowych Dni Młodzieży prezentowali także komendanci miejscy i powiatowi województwa łódzkiego. Każdy omówił ewentualne  zagrożenia jakie mogą wystąpić    na terenach poszczególnych powiatów a także szacunkowe dane dotyczące ilości uczestników i miejsca ich noclegów. Na zakończenie Komendant  Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński miedzy innymi podkreślił rolę i konieczność pozyskiwania jeszcze większej ilości wolontariuszy, którzy po przeszkoleniu będą mogli udzielać wskazówek osobom potrzebującym. Podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za udział, żywiąc nadzieję, że wysiłki poszczególnych służb i instytucji przełożą się na bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży. 

  • wystąpienie mł.insp. Dariusza Walichnowskiego
  • uczestnicy spotkania w auli UŁ
  • uczestnicy spotkania w auli UŁ
  • uczestnicy spotkania w auli UŁ
  • wystąpienie insp. Andrzeja Łapińskiego
Powrót na górę strony