Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie "Alei Dębów Pamięci"

W ramach społecznego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” uhonorowano pamięć dwunastu Bohaterów Zbrodni Katyńskiej związanych z ziemią łaską. Uroczystość otwarcia "Alei Dębów Pamięci" zorganizowana została z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Łasku mł. insp. Piotra Bielewskiego, przy wsparciu Burmistrza Łasku, Starosty Łaskiego oraz prezesa Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 roku" pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego. Wzięli w niej udział między innymi policjanci, zaprzyjaźnione służby mundurowe, a także przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, uczniowie szkół oraz mieszkańcy powiatu. Przy pamiątkowej płycie otwierającej "Aleję Dębów Pamięci" złożono kwiaty, a przy każdym dębie upamiętniającym Bohaterów zapłonęły znicze.

5 kwietnia 2019 r. na terenie Parku przy ulicy Kilińskiego w Łasku odbyła się uroczystość otwarcia Alei Dębów Pamięci Policjantów II RP Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą poprowadzili: ks. kan ppłk Krzysztof Majsterek - Proboszcz Parafii Wojskowej św. Rafała Archanioła w Łasku oraz ks. ppor. Jacek Syjud - Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi. Następnie podczas głównych uroczystości w Parku przy ul. Kilińskiego w Łasku po złożonym meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi insp. Andrzejowi Łapińskiemu przez dowódcę uroczystości nastąpiło wciągnięcie flagi na maszt oraz przywitanie przybyłych gości przez Komendanta Powiatowego Policji w Łasku oraz przemówienia okolicznościowe. Lektor odczytał listy, które przesłali Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Wśród zaproszonych gości, którzy zabrali głos był senator RP Maciej Łuczak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła, przedstawiciele władz samorządowych ziemi łaskiej na czele ze Starostą powiatu łaskiego Piotrem Wołoszem oraz Burmistrzem Łasku Gabrielem Szkudlarkiem, Kierownik Oddziału Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Rafał Jaksa, szefowie zaprzyjaźnionych służb mundurowych, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku na czele z Prezesem Stowarzyszenia Jarosławem Olbrychowskim, przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu łaskiego, kadra kierownicza, policjanci i pracownicy Policji garnizonu łódzkiego oraz młodzież szkolna i harcerze. Uroczystego otwarcia Alei Dębów Pamięci dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wraz ze Starostą Łaskim, Burmistrzem, Komendantem Powiatowym i Prezesem Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku. Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego poświęcił Aleję oraz każdy z dwunastu dębów. Następnie odczytano apel pamięci po którym nastąpiła salwa honorowa. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod płytą otwierającą Aleję Dębów Pamięci i zapalenie zniczy przez harcerzy przy każdej tabliczce upamiętniającej Bohaterów.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli inicjatywę utworzenia "Alei Dębów Pamięci" na ziemi łaskiej, a w szczególności: Danielowi Błońskiemu - wykonawcy płyty oraz tablic, Staroście Łaskiemu, Burmistrzowi, Nadleśniczemu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kolumna, harcerzom ZHP w Łasku, dyrektorom i młodzieży ze szkół z terenu powiatu oraz funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym zaangażowanym w przygotowania.

 

  • List od Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.36 MB)

Pliki do pobrania

  • 395.96 KB
    List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego
Powrót na górę strony