Poznaj plan najlepszego dzielnicowego - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Poznaj plan najlepszego dzielnicowego

21 maja 2019 roku odbył się finał Konkursu dla dzielnicowych garnizonu łódzkiego pn."Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego województwa łódzkiego" zorganizowany przez Wydział prewencji KWP w Łodzi. Grono Komisji konkursowej składało się z 22 Naczelników KPP/KMP woj. łódzkiego oraz przedstawicieli administracji woj. łódzkiego w tym Wojewody Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego.O miano najbardziej kreatywnego dzielnicowego woj. łódzkiego walczyło 23 dzielnicowych wyłonionych w eliminacjach na szczeblu komend powiatowych i miejskich.

 

 

Dzielnicowi, w trakcie konkursu omawiali przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne, zawierające czynności jakie podejmowali w ramach realizowanego w swoim rejonie służbowym w 2018 roku planu działania priorytetowego. Podjęta inicjatywa wpisuje się w założenia programu Dzielnicowy bliżej nas, którego celem jest zmiana społecznego nastawienia do policjantów dzielnicowych w lokalnym środowisku poprzez jeszcze lepszą współpracę Policji z członkami społeczności lokalnej,  samorządami lokalnymi oraz instytucjami/podmiotami pozapolicyjnymi, które z Policją współpracują m.in. w zakresie realizacji działań priorytetowych.

 

 Konkurs podzielony był na III etapy:
Ø    etap I - eliminacje na szczeblu komend miejskich/powiatowych do 7 maja 2019 r.
Ø    etap II  - sporządzenie prezentacji multimedialnej do 15 maja 2019 r.  
Ø    etap III - finał konkursu 21 maja 2019 r.

Polega na wyborze najbardziej efektywnych planów działania  policjantów dzielnicowych woj. łódzkiego, a jego celem jest:
Ø    rozpowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o działaniach „policjanta pierwszego kontaktu” na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w obszarze bezpieczeństwa;
Ø    przeprowadzenie wewnętrznych działań promujących najbardziej efektywne plany działania ;
Ø    promowanie dzielnicowych/starszych dzielnicowych wzorowo wykonujących obowiązki służbowe;
Ø    wyłonienie najbardziej kreatywnych dzielnicowych/starszych dzielnicowych  pełniących służbę na terenie garnizonu łódzkiego;
Ø    podnoszenie poziomu realizacji zadań dzielnicowych/starszych dzielnicowych wpływającego na poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie służbowym;
Ø    pobudzenie inicjatywy własnej dzielnicowych/starszych dzielnicowych oraz propagowanie idei community policing.

Komisja dokonała oceny prezentacji konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami i  wybrała trzy najbardziej efektywne plany działania priorytetowego policjantów dzielnicowych/starszych dzielnicowych pełniących służbę z poszczególnych komendach powiatowych i miejskich Policji województwa łódzkiego i jednostkach im podległych

Służba dzielnicowych określanych mianem „policjantów pierwszego kontaktu” ze społeczeństwem niewątpliwie  wpływa na wizerunek Policji w oczach mieszkańców. To do nich w głównej mierze  należy niesienie pomocy obywatelom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, od tych najdrobniejszych do bardziej skomplikowanych. W efekcie rzetelne podejście do obowiązków dzielnicowego  kreuje wizerunek Policji., jako instytucji budzącej zaufanie. Policjanci dzielnicowi nie biorą udziału w spektakuralnych akcjach policyjnych, ale wykonują codzienną żmudną pracę, której efektem ma być wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców danego rejonu.

Laureatami konkursu zostali:

st. sierż. Krzysztof Selega - dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych  Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.  (z planem priorytetowym dot. nieprawidłowego parkowania pojazdów w Tomaszowie Maz ul. Słoneczna 9/11 oraz 13/15)

            
asp. Kamil Górowski st. dzielnicowy II Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji VIII KP KMP w Łodzi (z planem priorytetowym dot. aktu wandalizmu i wybryków chuligańskich na terenie przyległym do parku im. Władysława Reymonta w Łodzi i Szkoły Muzyczynej ul. Sosnowa 9 w Łodzi)

 

mł.asp.Katarzyna Dębińska - dzielnicowa Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji  KMP w Piotrkowie Tryb. (z planem priorytetowym dot. popełniania czynów karalnych i przejawów demoralizacji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Tryb. ul. Smidta 3               

 

Wręczenie grawertonów oraz dyplomów laureatom Konkursu odbyło się podczas finału konkursu w dniu 21 maja 2019 roku  na terenie OPP w Łodzi.

Wręczenie  nagród motywacyjnych nastąpi podczas uroczystej odprawy Kierownictwa łódzkiego garnizonu.

 

 

  • dzielnicowa podczas nagrania przed kamerą.widać policjantke kamerzystę i dziennikarkę
  • widok ogólny sali, w której jeden z dzielnicowych omawia przed komisją z 22 osób swój plan
  • dzielnicowy stoi przy pulpicie z mikrofonem i omawia swoja multiprezentację, widok na slajd pt problemy społeczne
  • Naczelnik Wydziału Prewencji wręcza dzielnicowej pamiątkowy grawerton
  • naczelnik wydziału prewencji wręcza pamiątkowy grawerton dzielnicowemu
  • naczelnik wydziału prewencji wręcza pamiątkowy grawerton dzielnicowemu z pierwszej trójki najlepszych
  • pamiątkowa wspólna fotografia na której są wszyscy uczestnicy konkursu oraz członkowie komisji
  • pamiątkowa fotografia uczestników konkursu