Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki finał konkursu "Dzielnicowy Roku 2019"

Nazywany jest policjantem pierwszego kontaktu. Jest ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. Wojewódzki finał konkursu wyłonił najlepszego dzielnicowego garnizonu łódzkiego. Rywalizację, w której udział wzięło 43 dzielnicowych wygrał asp. szt. Sławomir Szymański z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Najlepszym kierownikiem rewiru dzielnicowych został asp. szt. Waldemar Leszczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Gratulujemy!

W dniach 17-18 czerwca 2019 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbył się finał wojewódzkich eliminacji do XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych "Dzielnicowy Roku". Uczestnicy musieli rozwiązać pisemny test z wiedzy policyjnej. Obejmował on między innymi  problematykę z zakresu działania policjantów służby prewencyjnej ukierunkowaną na profilaktykę społeczną i prewencję kryminalną, w szczególności: istotę, założenia i zakres prewencji kryminalnej, udział policjanta dzielnicowego w realizację programów prewencyjnych, zapobieganie przemocy w rodzinie oraz patologii społecznej, utrzymywanie kontaktów z ofiarami przestępstw i organizowanie doradztwa profilaktycznego dla tej grupy osób, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, kryminalistyczne aspekty pracy policjanta prewencji, formy i metody pracy operacyjnej policjanta dzielnicowego. 
 

W kolejnym etapie zmagań, funkcjonariusze musieli wykazać się umiejętnościami strzeleckimi oraz praktycznymi podczas specjalnie zaaranżowanych scenek: przyjęcia interesanta, kwalifikując prawnie sytuację i udzielając interesantowi instrukcji co do rozstrzygnięcia sprawy, z którą się zgłosił, udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania podstawowych czynności  służbowych podczas interwencji. 

Komisja konkursowa oceniała znajomość zagadnień prewencji, prawa, psychologii i medycyny ratunkowej. Szczególnie ważne były m.in. aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej, stworzenie przyjaznej atmosfery dla osoby zgłaszającej swoje problemy  i wskazywanie możliwych rozwiązań.

O miano najlepszego policjanta dzielnicowego garnizonu łódzkiego rywalizowało 43 funkcjonariuszy, którzy zajęli I i II miejsce w eliminacjach powiatowych  I stopnia na szczeblu  komend powiatowych/miejskich Policji woj. łódzkiego. Po podsumowaniu punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach, najlepszym dzielnicowym garnizonu łódzkiego okazał się asp. szt. Sławomir Szymański na co dzień służbę w Rewirze Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Drugie miejsce zajął starszy sierżant Sylwester Grzelak z Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.  Najlepsi będą reprezentować łódzki garnizon na ogólnopolskim finale zawodów, który odbędzie się w dn. od 22 do 25 października br. w Szkole Policji w Katowicach.

Trzecie miejsce zajął mł. asp. Jakub Gołębiowski z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

W tym roku podobnie jak w roku ubiegłym ramach turnieju "Dzielnicowy Roku 2019", odbył się również konkurs na najlepszego kierownika Rewiru Dzielnicowych. Rywalizujący ze sobą kierownicy musieli rozwiązać policyjny test wiedzy ogólnej, wykazać się umiejętnościami strzeleckimi i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pierwsze miejsce zdobył asp. szt. Waldemar Leszczyński kierownik Rewiru Dzielnicowych  Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, który wraz z dzielnicowymi, którzy zajęli I i II miejsce w eliminacjach wojewódzkich konkursu będzie reprezentować łódzkich policjantów w finale ogólnopolskim.

Drugie miejsce w konkursie kierowników zajął aspirant  Marcin Sachoń - kierownik Rewiru Dzielnicowych II, Wydziału Prewencji VII Komisariatu Policji  Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, natomiast miejsce trzecie –  młodszy aspirant Tomasz Kowalik- kierownik Rewiru Dzielnicowych I, Wydziału Prewencji I Komisariatu Policji  Komendy Miejskiej Policji  w Łodzi.

W uroczystym zakończeniu finału uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi młodszy inspektor Jarosław Rybka oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi młodszy inspektor Jarosław Janus.

W wojewódzkie łódzkim w 22 komendach powiatowych i miejskich służbę pełni 463 policjantów dzielnicowych i 38 kierowników rewirów dzielnicowych.

 

  • instruktor stoi a obok w pozycji niskiej dzielnicowy celuje do tarczy.
  • instruktor sprawdza na tarczy trafienia a obok stoi dzielnicowy.
  • dzielnicowa na fantomie pokazuje jak udzielić pierwszej pomocy
  • dzielnicowa sprawdza czy nieprzytomny oddycha.
  • dzielnicowy podczas scenki rozpytuje osobę.
  • dzielnicowy rozmawia z interesantem, przysłuchuje się temu komisja konkursowa.
  • dzielnicowy rozwiązuje test, widać kartki leżące na biurku i rękę policjanta.
  • sala pełna dzielnicowych , którzy siedza w ławkach i rozwiązuja test
  • finałowe pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników wraz z zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi.
Powrót na górę strony