Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wspólnie ograniczyć możliwości przestępców w Europie bez granic”

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Prezydium Policji Landu Brandenburgia w Poczdamie zorganizowała międzynarodową konferencję pn. „Wspólnie ograniczyć możliwości przestępców w Europie bez granic”. Spotkanie polskich i niemieckich policjantów było okazją do podsumowania wspólnych inicjatyw i partnerstwa w zapewnianiu bezpieczeństwa po obu stronach granicy. W międzynarodowym spotkaniu uczestniczył nadinsp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Stosunki robocze między policjantami z Polski i Niemiec są konsekwentnie pogłębiane i rozbudowywane na wszystkich poziomach. Polscy i niemieccy stróże prawa każdego dnia wspólnie pracują dla bezpieczeństwa regionalnego po obu stronach granicy. Od lat w obszarze przygranicznym prowadzone są wspólne, polsko-niemieckie patrole. W prowadzonym projekcie unijnym „W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej” policjanci szkolą się w znajomości języka niemieckiego i polskiego oraz przepisów prawa obu krajów. Ważnym ogniwem łączącym obie policje jest Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, które zabezpiecza sprawną wymianę informacji pomiędzy polską, a niemiecką policją. To właśnie z tego miejsca w sytuacjach nadzwyczajnych koordynowane są wspólne działania. W ramach zwalczania przestępczości transgranicznej w 2015 roku utworzono  Joint Investigation Team, który określany jest w obiegu europejskim jako Wspólny Zespół Śledczych, składający się z prokuratorów i policjantów z obu krajów.
Potwierdzeniem wzorowej współpracy była zorganizowana we wtorek (29 października) przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Prezydium Policji Landu Brandenburgia w Poczdamie, 9. Konferencja Graniczna 2019 pn. „Wspólnie ograniczyć możliwości przestępców w Europie bez granic”. W międzynarodowym spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób - przedstawicieli polskiej i niemieckiej Policji, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Gospodarzami tego wyjątkowego konferencji byli: nadinsp. Helena Michalak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Hans-Jürgen Mörke – Prezydent Policji Landu Brandenburgii. Wystąpienia dotyczące nielegalnego usuwania odpadów, pościgów transgranicznych, przemytu czy międzynarodowych projektów takich jak np. „Mistrzowie dwóch kółek” były okazją do szerszej dyskusji między uczestnikami konferencji.
Konferencja, taka jak w Kostrzynie nad Odrą to przede wszystkim wymiana doświadczeń i okazja do wzięcia udziału w wykładach i panelach eksperckich, w których poza policjantami wezmą udział również przedstawiciele innych służb mundurowych czy wymiaru sprawiedliwości. Omówienie problemów i znalezienie sposobów ich rozwiązywania przyczynia się z kolei do dalszej, jeszcze lepszej wymiany informacji między regionalnymi przedstawicielstwami i organami państwowymi. A to sprawi, że mieszkańcy po obu stronach Odry, mogą czuć się bezpiecznie.
 
/Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp./
 

  • KWP w Łodzi z uczestnikami konferencji.
  • KWP w Łodzi z uczestnikami konferencji.
  • kwp w Łodzi z uczestnikami konferencji.
  • uczestnicy za stołem prezydialnym.
  • widok ogólny na salę na której siedzą uczestnicy.
  • pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji.
Powrót na górę strony