Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Być Kobietą w... Policji - Łódzkie policjantki opowiadały o swojej pracy

W tym roku obchodzimy 95. rocznicę powołania Policji Kobiecej. 26 lutego 1925 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych - Cyryl Ratajski - polecił utworzyć policję kobiecą. Na czele brygady sanitarno-obyczajowej stanęła Stanisława Filipina Paleolog. Żeby zostać policjantką, należało sprostać wielu wymogom. Do służby przyjmowano wyłącznie panny lub bezdzietne wdowy w wieku od 25 do 45 lat. Kandydatki musiały odznaczać się nienaganną opinią i zobowiązać się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat nie wyjdą za mąż. 21 lutego 2020 roku w łódzkiej Manufakturze można było się przekonać jak to wygląda w dzisiaj.

Nasze policjantki czekały na wszystkie osoby, które chciały dowiedzieć się jak wygląda służba w policji. Na  stanowisku prasowym można było zobaczyć jak pracują rzecznicy prasowi i porozmawiać o ich pracy.  Funkcjonariuszka Policji - ratownik medyczny uczyła jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Na stoisku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi można było uzyskać wyczerpujące informacje z zakresu doboru do służby w Policji i na stanowiska służby cywilnej. Funkcjonariuszki z Laboratorium Kryminalistycznego pokazywały jak pracują m.in. przy badaniach daktyloskopijnych czy badaniu pisma ręcznego, a policjantki z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi – prezentowały sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie. Nie zabrakło również kobiety - przewodnika z psem policyjnym oraz pokazu jego tresury i wyszkolenia.  Obecne były też przedstawicielki Wydziału Ruchu Drogowego, które wjechały na teren Manufaktury swoim radiowozem! Swoje stanowisko miały również funkcjonariuszki z Wydziału Prewencji, które realizują zadania z zakresu działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Można było także porozmawiać z policjantkami z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zajmującymi się problemami rodzinnymi oraz procedurą Niebieskiej Karty.

Spotkanie urozmaiciły pokazy taktyki policyjnej i sztuk walki w wykonaniu młodzieży z Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego z ulicy Klaretyńskiej 9 w Łodzi oraz wystąpienie Prezesa łódzkiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Jarosława Olbrychowskiego przybliżające historię kobiet w policji.

Wydarzenie zaszczycił swoja obecnością również Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński, który podkreślił jak ważną rolę pełnią kobiety w tej formacji oraz podziękował funkcjonariuszkom za ich zaangażowanie i ciężka pracę.

 

W tym roku obchodzimy rocznicę 95-lecia Policji Kobiecej.  26 lutego 1925 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych - Cyryl Ratajski -  polecił utworzyć policję kobiecą. Na czele brygady sanitarno-obyczajowej stanęła Stanisława Filipina Paleolog.

Policja Państwowa została powołana ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku. I choć nie było żadnych formalnych przeszkód, by kobiety pełniły służbę w Policji, zawód policjanta uważano za profesję typowo męską i nie przyjmowano kobiet w policyjne szeregi. Początki  Policji  nie były łatwe - był to czas tworzenia się nowego państwa. Policjanci musieli mierzyć się z różnymi przestępstwami, które coraz częściej dotykały kobiet oraz dzieci. Mężczyźni nie do końca radzili sobie z takimi zagrożeniami, jak sutenerstwo czy handel kobietami i dziećmi. Pod wpływem rezolucji VI Międzynarodowego Kongresu w sprawie Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi ówczesny minister spraw wewnętrznych  polecił utworzyć policję kobiecą.

Panna lub bezdzietna wdowa w wieku od 25 do 45 lat

Żeby zostać policjantką, należało sprostać wielu wymogom. Do służby przyjmowano wyłącznie panny lub bezdzietne wdowy w wieku od 25 do 45 lat. Kandydatki musiały odznaczać się nienaganną opinią i zobowiązać się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat nie wyjdą za mąż. Wymogiem do wstąpienia do służby były także dobry stan zdrowia, krótkie włosy oraz co najmniej 164 cm wzrostu.

Kobieca brygada sanitarno-obyczajowa liczyła początkowo 18 nieumundurowanych funkcjonariuszek. Ich głównym zadaniem było zwalczanie przestępstw przeciwko kobietom: handlu ludźmi, stręczycielstwa, sutenerstwa czy przestępstw popełnianych na tle seksualnym. Zajmowały się także przestępstwami przeciwko rodzinie i opiece oraz przestępstwami nieletnich. Zaczęły rozwijać działalność o charakterze typowo prewencyjnym, której celem była eliminacja zagrożeń wśród dzieci, młodzieży i kobiet.

15 kwietnia 1925 roku rozpoczął się 3 miesięczny kurs dla 30 pierwszych kandydatek do służby. Po szkoleniu absolwentki kursu trafiły do Urzędu Śledczego m. st. Warszawy i do policji kryminalnej w Łodzi. Do wybuchu II wojny światowej zorganizowano jeszcze kilka kursów. Policja kobieca w II RP rozwijała się bardzo dobrze i była wysoko ocenia na całym świecie.  Polskie policjantki zaangażowane były w zwalczanie przestępczości kryminalnej ale podejmowały także działania prewencyjne co wówczas było wyjątkiem.  Nawet w Anglii , która uchodzi za kolbkę policji kobiecej policjantki pełniły raczej role opiekunek społecznych. W Polsce nosiły broń, przesłuchiwały podejrzanych, prowadziły prace operacyjną.

Obecnie

Przez dziewięćdziesiąt pięć lat zmieniło się wiele. Podczas rekrutacji do służby w policji kobiety muszą sprostać takim samym wymaganiom, jak mężczyźni. W dzisiejszych czasach  kobiety wykonują zadania służbowe we wszystkich pionach: prewencyjnym, wspomagającym oraz kryminalnym. Zajmują stanowiska na różnych szczeblach hierarchii służbowej.

Aktualnie w Łódzkim Garnizonie Policji na blisko 6000 funkcjonariuszy i ponad 1600 pracowników cywilnych zatrudnionych jest ponad 1200 policjantek i ponad 1000 kobiet na stanowiskach cywilnych. 139 policjantek jest oficerami, 510 podoficerami, 379 znajduje się w korpusie aspirantów a 176 szeregowych.17 z nich zajmuje kierownicze stanowiska takie jak naczelnicy wydziałów czy komendanci i ich zastępcy. Ponad 1400  ma wyższe wykształcenie. Wiele osiąga sukcesy zarówno zawodowe jak i osobiste. Mamy w naszych szeregach  mistrzynie świata i Europy w Taekwon-Do jak i bohaterki codziennego dnia służby , które chociażby ratują pogorzelca  wynosząc z pożaru lub udzielając pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia dziecka.

 

Podobnie jak pierwsze policjantki także dziś kobiety doskonale sprawdzają się w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży - są policyjnymi profilaktykami, zajmują  się tematyką przestępczości nieletnich,  kobietami pokrzywdzonymi przestępstwem. Są także ekspertami w laboratorium kryminalistycznym, pełnią służbę w ogniwie policji konnej, dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego, prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze, są przewodnikami psów, pełnią służbę patrolowo-interwencyjną, są dzielnicowymi, pracują jako psycholożki, dyżurne czy ratowniczki medyczne. Często godzą trudne role policjantki i strażniczki ogniska domowego.

W  Policji pracuje także cała rzesza kobiet-pracownic cywilnych, które na co dzień wspomagają służbę policjantów. Pracują w głównie w pionie logistycznym, dbają o finanse, zaopatrzenie, kwestie kadrowe czy obsługę interesantów.

Jeśli jesteś kobietą i zastanawiasz się czy służba w Policji to dobry wybór, odpowiadam, że płeć nie jest determinantem tej decyzji. Na pewno musi to być świadomy wybór poparty indywidualnymi predyspozycjami i umiejętnościami pracy w zespole. Służba w Policji wiąże się z wieloma  wyrzeczeniami ale często też satysfakcją z udzielonej komuś pomocy porównywalną z nielicznymi innymi zawodami.

 • Policjantki z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi.
 • Radiowóz w Manufakturze.
 • Pokaz taktyk ii technik interwencji uczniów liceum mundurowego.
 • Policjantki w Manufakturze.
 • Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Andrzej Łapiński.
 • Policjantka - ratownik uczy udzielać pierwszej pomocy.
 • Policjantka - ratownik uczy udzielać pierwszej pomocy.
 • Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Andrzej Łapiński.
 • Uczniowie szkoły mundurowej podczas pokazu.
 • Pokaz tresury psa służbowego.
 • Pokaz tresury psa służbowego.
 • Dzieci przymierzają strój policyjny.
 • Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Andrzej Łapiński z policjantkami.
 • Dzieci przymierzają strój policyjny.
 • Pokaz taktyk ii technik interwencji uczniów liceum mundurowego.
 • Pokaz taktyk ii technik interwencji uczniów liceum mundurowego.
 • Pokaz taktyk ii technik interwencji uczniów liceum mundurowego.
 • Pokaz taktyk ii technik interwencji uczniów liceum mundurowego.
 • Pokaz taktyk ii technik interwencji uczniów liceum mundurowego.
 • Policjantki w Manufakturze.
 • Policjantka maluje z dziewczynką. Obok maskotka policyjna, komisarz Błysk.
 • Policjantki w Manufakturze.
 • Dziewczynka z komisarzem błyskiem.
 • Dzieci przymierzają strój policyjny.
 • Radiowóz w Manufakturze.
 • Policjantki w Manufakturze.
Powrót na górę strony