Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji - wyróżnienia i awanse dla funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi

21 lipca 2016 roku odbyły się uroczystości Święta Policji , w których uczestniczyli funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. W obchodach wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, zastępcy KWP :mł. insp. Tomasz Olczyk oraz mł. insp. Dariusz Walichnowski, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi insp. Marek Wawrowski, jego zastępcy mł. insp. Maciej Kaczmarek oraz mł. insp. Waldemar Świątek. W uroczystościach uczestniczyli również Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi nadkom. Marek Wojcieszek wraz z zastępcą nadkom. Krzysztofem Jarmuszem oraz zaproszeni goście.

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi przez Dowódcę Uroczystości podinsp. Krzysztofa Laseckiego. Następnie odbył się uroczysty przegląd pododdziałów, powitanie zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej i mianowanych policjantów.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, które przekazywał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.

 178 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi zostało mianowanych na kolejne stopnie policyjne w korpusach podoficerów, aspirantów i oficerów.

 

W korpusie szeregowych na stopień st. post. awansowało 69 policjantów (w tym 13 kobiet),

W korpusie podoficerów na stopień

sierżanta 64 policjantów (w tym 11 kobiet)

starszego sierżanta 17 policjantów (w tym 6 kobiet),

sierżanta sztabowego 6 policjantów (w tym 2 kobiety)

młodszego aspiranta 2 policjantów

aspiranta 8 policjantów

starszego aspiranta 5 policjantów

aspiranta sztabowego 4 policjantów

W korpusie oficerów młodszych na stopień

komisarza 1 policjant.

podkomisarza 1 policjant

W korpusie oficerów starszych na stopień podinspektora 1 policjant.

Ponadto 10 funkcjonariuszy OPP w Łodzi zostało wyróżnionych nagrodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, który podziękował funkcjonariuszom za wzorowo pełnioną służbę oraz złożył życzenia dla nich i ich rodzin. Gratulował awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom, życząc kolejnych sukcesów zawodowych.

 

  • święto policji w OPP w Łodzi
  • święto policji w OPP w Łodzi
  • święto policji w OPP w ŁOdzi
  • Święto policji w OPP w Łodzi
  • święto policji w OPP w Łodzi
Powrót na górę strony