Porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych

Dzięki zwartemu porozumieniu pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzatą Mączyńską, a samorządowcami będzie możliwe uruchomienie kolejnych ponadnormatywnych patroli policyjnych. Łącznie na ten cel z budżetów samorządów zostało przeznaczone 27000 zł.

Mając na uwadze poprawę porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowalnych społecznie oraz w trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w ostatnich dniach Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska, Starosta Zduńskowolski Hanna Iwaniuk wraz z Wicestarostą Zduńskowolskim Wojciechem Rychlikiem, Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha oraz Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora zawarli porozumienia, dzięki którym dodatkowe patrole policyjne zostaną skierowane do służby na terenie powiatu zduńskowolskiego. Na realizację tego przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli przeznaczyło kwotę 5000 zł, Miasto Zduńska Wola kwotę 15000 zł oraz Gmina Zduńska Wola kwotę 7000 zł. Zgodnie z postanowieniami ujętymi w porozumieniu policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a patrole będą kierowane w najbardziej zagrożone miejsca.

Dodatkowe policyjne patrole będą organizowane zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez samorządy, prowadzoną na bieżąco analizą zagrożenia przestępczością i uwzględnieniem informacji od mieszkańców wskaznych między innymi na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
  • Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska oraz Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha podpisują porozumienie.
  • Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska oraz Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora podpisują porozumienie.
  • Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska, Starosta Zduńskowolski Hanna Iwaniuk wraz z Wicestarostą Zduńskowolskim Wojciechem Rychlikiem  podpisują porozumienie.