3650 mniej przestępstw - podsumowano I półrocze 2020 roku ! - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

3650 mniej przestępstw - podsumowano I półrocze 2020 roku !

Podsumowując I półrocze 2020 roku, na który przypadł wyjątkowy czas stanu epidemii, na terenie woj. łódzkiego nastąpił zauważalny spadek liczby przestępstw o 3650. Od stycznia do końca czerwca 2020 roku policjanci stwierdzili ogółem 23 190 przestępstw ( w I półroczu 2019 roku było ich 26840). Samych przestępstw o charakterze kryminalnym było mniej o blisko 1000. Stwierdzono takich zdarzeń 14 841 dla porównania w analogicznym okresie 2019 roku było ich 15818. Zrobimy wszystko aby ta tendencja się utrzymała.

Z danych statystycznych wynika, iż  doszło do 23 zabójstw to o 2 mniej, 266 rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych to o 38 mniej, do 2824 kradzieży to o 345 mniej niż w 1 półroczu 2019 roku. Skradziono o 31 aut mniej.  Planując prace na drugie półrocze na pewno priorytetem będzie obszar zapobiegania i zwalczania przestępczości związanej z włamaniami. Tych było o 4% więcej.

 

W ciągu 6 miesięcy 2020 roku policjanci dzięki swojemu zaangażowaniu ujawnili 2023 przestępstwa narkotykowe to o 169 więcej niż w I półroczu 2019.  Funkcjonariusze wyeliminowali z czarnego rynku ponad 156 kilogramów różnych narkotyków.

 

W przestrzeni bezpieczeństwa w ruchu drogowym także nastąpił znacząca poprawa. W I półroczu 2020 roku na drogach woj. łódzkiego doszło do 1064 wypadków drogowych to o 571 mniej, zginęły 84 osoby to mniej o 30, rannych zostało 1227 osób to także mniej o  778.

Funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 2548 kierujących na podwójnym gazie ( w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu Art 178a par 1KK, 87 par. 1 KW,  87 par. 1a KW i  87 par. 2 KW). Było ich mniej o ponad 16 %.

 

I półrocze 2020 roku to czas innych niestandardowych działań policji związanych chociażby z kontrolą osób objętych kwarantanną. W kulminacyjnym momencie na terenie woj. łódzkiego mieliśmy około 9 tys. takich przypadków. Funkcjonariusze docierali do takich osób, często całych rodzin, nie tylko dbając o bezpieczne sanitarne i sprawdzając przestrzeganie obowiązku pozostawania w domach ale także niosąc pomoc.