Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WSPÓLNE TWORZENIE MAPY ZAGROŻEŃ

29 stycznia 2016 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi , z inicjatywy p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasza Michułki odbyło się spotkanie władz województwa i przedstawicieli różnych służb mających za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa.

Poświęcone ono było tworzeniu Map Zagrożeń – projektu MSWiA.  Mapy te będą obrazowały zagrożenia w sposób graficzny i opisowy. To pierwszy etap obejmujący konsultacje międzyinstytucjonalne. Kolejny będzie dotyczył spotkań z samorządami i już w poszczególnych powiatach z lokalna społecznością. 
Zależy nam na ustaleniu i pozyskaniu także innych źródeł niż statystyki policyjne, które mogą w sposób niekompletny  odzwierciedlać to zjawisko. Na pewno wykorzystane zostaną już stosowane kanały komunikacji jak strony internetowe, telefony zaufania czy debaty społeczne. 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Prewencji insp. Renata Kasprzyk-Papierniak w swoim wystąpieniu  omówiła już stworzone mapy zagrożeń wskazujące określone kategorie przestępstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, stosowane sposoby dyslokacji służb, dotychczasowe kanały komunikacji oraz ogólne założenia dotyczące budowania map zagrożeń.
 

  • Komendant Wojewódzki Policji przemawia wśród zebranych
  • Komendant Wojewódzki Policji przemawia wśród zebranych
Powrót na górę strony