Testy do Policji w 2020 - sprawdź, co się zmieniło! - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Testy do Policji w 2020 - sprawdź, co się zmieniło!

Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w wielu sferach życia i utrudniła normalne funkcjonowanie większości urzędów w kraju. Modyfikacji uległy również zasady postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o wstąpienie w szeregi Policji.

Pierwsza z nich dotyczy miejsca realizacji testów wiedzy oraz sprawności fizycznej, które od połowy lipca mogą być przeprowadzane również poza szkołami policyjnymi - w miejscu wskazanym przez właściwego komendanta wojewódzkiego. Test wiedzy obejmuje jedynie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Policji. Wcześniej kandydat musiał wykazać się również znajomością materiałów na temat władzy ustawodawczej, sądowniczej, wykonawczej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Kolejną ważną kwestią jest ważność testu multiselect, którą wydłużono z 12 do 24 miesięcy. Skrócono z kolei okresy karencji: testu sprawności fizycznej (z 6 do 2 miesięcy), niezdanego multiselectu (z 12 do 10 m.), niezdanej komisji lekarskiej (z 12 do 6 m.). Brak karencji przewidziano z kolei w przypadku: odmowy z powodu niezłożenia kompletu dokumentów i niepoddania się etapom i czynnościom. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej ważny jest bezterminowo od dnia jej przeprowadzenia. Dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego otrzymają osoby posiadające: tytuł ratownika - w tym ratownika medycznego (6 pkt); prawo jazdy kategorii B (6 pkt), a innej kategorii - 2 pkt; znajomość języka co najmniej na poziomie B2 (4 pkt).

Prościej nie znaczy łatwiej

To jednak nie koniec ułatwień, na które mogą liczyć kandydaci do służby w Policji. Nowością w łódzkim garnizonie są aktywne pokazy oraz tzw. doborowe czwartki.

- W każdy poniedziałek i środę na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi organizowane są spotkania z kandydatami, którzy pod okiem instruktora policyjnego z garnizonu łódzkiego mogą sprawdzić swój czas na torze sprawności fizycznej, popracować nad techniką wykonywanych ćwiczeń i skorygować błędy! Pokazy organizowane są dla osób, które już złożyły dokumenty do służby w Policji w garnizonie łódzkim - mówi mł. asp. Marta Mysur z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi.

1 minuta 41 sek. na zaliczenie testu sprawności

Zdarza się, że zainteresowani służbą w szeregach łódzkiej Policji młodzi ludzie biorą kilkakrotnie udział w zajęciach. Największą trudność sprawia im zmieszczenie się w maksymalnym czasie przewidzianym na pokonanie toru sprawności fizycznej, czyli 1 minucie i 41 sekundach. Podczas niespełna dwóch minut uczestnicy testu muszą zmierzyć się min. z: przewrotami gimnastycznymi na materacu, przeniesieniem manekina o masie 28 kilogramów w wyznaczone miejsce, pokonaniem górą płotków lekkoatletycznych oraz skrzyń gimnastycznych, rzutem piłką lekarską o masie 3 kilogramów, a także biegiem tzw. wahadłem.

Zapisy na aktywne pokazy przyjmowane są pod nr tel. 47 841 13 65.
 

On-line o służbie w Policji


Kolejnym ułatwieniem dla kandydatów jest tzw. „Doborowy czwartek", który odbywa się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w jednostkach powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom zainteresowanym służbę w Policji bezpośrednią rozmowę z przedstawicielem Wydziału Kadr i Szkolenia na temat doboru i procesu rekrutacji.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi realizuje tego typu spotkania w formie rozmowy on-line!

- Osoby zainteresowane służbą w Policji przesyłają do nas szereg pytań związanych z naszą formacją, procesem rekrutacji, doborem do służby w Policji, itp. W związku z tym, staramy się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania w sprawie doboru do służby, a tym samym trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ w ostatnim czasie modyfikacji uległy przepisy regulujące proces rekrutacji - wyjaśnia mł. asp. Marta Mysur. – Tego typu transmisje odbyły się już dwa razy i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na czacie było z nami około 100 osób, a liczba wyświetleń zapisu rozmowy przekroczyła 10 tys.

Kolejne spotkanie on-line z kandydatami odbędzie się prawdopodobnie w listopadzie lub grudniu tego roku. 5 listopada i 30 grudnia planowane są z kolei nabory do łódzkiego garnizonu Policji.

 

 

  • czworo policjantów, w tym dwie funkcjonariuszki. Wszyscy sa uśmiechnięci, w granatowych mundurach. Obok pies słuzbowy.W tle tarcze strzelnicy policyjnej.