Czujność pracownika banku- zniweczyła plany oszusta - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Czujność pracownika banku- zniweczyła plany oszusta

Pomimo naszych apeli nadal dochodzi do oszustw, gdzie sprawcy podając się za funkcjonariusza CBŚ, bądź wnuczka osoby pokrzywdzonej i wyłudzają od seniorek oszczędności życia. Gdyby nie czujność pracownika banku, jedna z kobiet mogłaby stracić dużą sumę pieniędzy.

Oszuści nie próżnują wymyślając coraz to wymyślniejsze fortele mające wprowadzić w błąd starsze osoby. Efektem takich działań jest utrata oszczędności, a nierzadko zaciągnięty kredyt w banku, który pokrzywdzeni często spłacać muszą aż do końca życia. Takich sytuacji można uniknąć w wydawałoby się prosty sposób, stosując zasadę ograniczonego zaufania i daleko idącą powściągliwość w przekazywaniu komukolwiek oszczędności. Tym niemniej pomimo nieustannych apeli ze strony służb stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, oszuści nadal osiągają swój cel. Tytułem przestrogi warto podać przypadek, do którego doszło w ciągu ostatniej doby.

Do oszustwa doszło 25 września 2020 roku  na Śródmieściu. Około godziny 10:00, na telefon stacjonarny seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za pracownika poczty. Podczas krótkiej rozmowy, pokrzywdzona dowiedziała się, że jest problem z dostarczeniem przesyłki adresowanej do jej męża. Prawdopodobnie w trakcie połączenia przekazany został również dokładny adres zamieszkania seniorki. Kilka godzin później, ponownie zadzwonił telefon. Tym razem dzwoniący przedstawił się jako funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji. Strasząc starszą panią , że pracownicy poczty chcą zagrabić jej oszczędności, a by je uchronić powinna przekazać pieniądze jemu. W efekcie tych działań kobieta spakowała znaczną sumę pieniędzy i pozostawiła je w bramie swojej posesji. Po odebraniu pieniędzy, oszust zadzwonił po raz drugi. Tym razem nakłonił seniorkę do wypłaty oszczędności z konta oszczędnościowego. Zgodnie z wydanymi dyspozycjami, ww. miała wsiąść do przysłanej taksówki i odwiedzić swoją placówkę bankową. Po dotarciu na miejsce kobieta nawiązała rozmowę z kasjerką, która uświadomiła jej, że najprawdopodobniej stała się ofiarą przestępczego procederu.

 

Policjanci apelują!!!

 

Nie ufajmy ludziom, którzy chcą pozyskać od nas środki finansowe pod pozorem pomocy organom ścigania. Policjanci oraz inne służby nigdy nie działają w ten sposób!!!!

 

Jeśli mamy wątpliwości, co do osoby i intencji dzwoniącego – nie gódźmy się na bezkrytyczne przekazywanie pieniędzy i upewnijmy się z kim faktycznie rozmawiamy.

Mając wątpliwości, czy faktycznie rozmawiamy z policjantem lub pracownikiem innych służb upewnijmy się, że rozłączyliśmy połączenie z poprzednim rozmówcą i dopiero wtedy zadzwońmy pod numer alarmowy policji.

 

Nie podajmy innym osobom naszego adresu zamieszkania i prywatnego numeru telefonu komórkowego. Oszuści bardzo często o to proszą dzwoniąc na telefon stacjonarny.

 

Nie wpuszczajmy pod żadnym pozorem obcych osób do naszego domu jeżeli wcześniej nie zweryfikujemy, celu ich wizyty oraz tożsamości.

 

Nigdy na prośbę innych osób nie zaciągajmy kredytów bankowych oraz innego rodzaju zobowiązań długoterminowych. Oszuści bardzo często, o to proszą, aby przejąć uzyskane w ten sposób środki finansowe.