MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA „TRASA E-30” - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA „TRASA E-30”

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałanie przestępczości na drogach polska Policja od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych działaniach kontrolnych na europejskim szlaku drogowym E-30. Trasa E-30 to ważny europejski szlak komunikacyjny na osi wschód-zachód. Najbliższe działania „TRASA E-30” zaplanowano na 2 października 2020 r. Za ich koordynację odpowiada Policja niemiecka. Ze strony polskiej w działaniach będą uczestniczyć policjanci pełniący służbę na terenie podległym komendzie wojewódzkiej Policji w Łodzi. Działaniami objęte zostaną przede wszystkim: autostrada A2,drogi krajowe nr 92 oraz drogi dojazdowe.

Działania będą polegały na kompleksowej kontroli dokonywanej zarówno w statycznych punktach kontroli, jak też przy wykorzystaniu dynamicznego nadzoru pojazdami Policji. Kontrola będzie obejmowała w szczególności sprawdzenie: posiadania przez kierującego pojazdem wymaganych dokumentów, w systemach informatycznych kierujących i przewożonych osób, stanu trzeźwości kierujących pojazdami, w tym również na obecność środków działających podobnie do alkoholu (narkotyki),stanu technicznego pojazdów, przestrzegania przepisów o transporcie drogowym, w tym posiadanie przez kierującego pojazdem wymaganych dokumentów przewozowych, przestrzegania przez kierującego przepisów o czasie pracy kierowców, przewożonego bagażu (ładunku), pod kątem posiadania przedmiotów mogących pochodzić z przestępstwa lub mogących służyć do jego popełnienia, przestrzegania innych przepisów (np. weterynaryjnych, celno - skarbowych, akcyzowych, przewozu odpadów itp.).
Podczas działań policjanci będą zwracać uwagę także na każde zachowanie niezgodne z prawem. Pamiętajmy! Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego bezpieczeństwa.


 

  • policjant w białej czapce stoi tyłem z urzadzeniem do pomiaru prędkości, które kieruje na drogę