Informacje

12 i 13 października 2020 roku odbyły się ogólnopolskie działania „TRUCK & BUS”

Policjanci ruchu drogowego przeprowadzili ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „TRUCK & BUS”. Mimo, iż nadrzędnym celem działań jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy, funkcjonariusze zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

W ramach działań funkcjonariusze sprawdzali w szczególności:
- stan techniczny i wyposażenie pojazdów oraz sposób mocowania ładunków,
- czas pracy kierowców,
- sposób przewożenia osób i rzeczy.
W działaniach skontrolowano 1081 pojazdów, w tym  465 pojazdów ciężarowych i 149 autobusów. Stwierdzono 120 naruszeń związanych ze stanem technicznym pojazdów, oraz 31 pojazdów niedopuszczonych do ruchu. Ujawniono 2 przypadki naruszeń dotyczących czasu pracy kierowcy oraz w 13 pojazdach stwierdzono nieprawidłowo zabezpieczone ładunki. W trakcie trwania działań policjanci nałożyli 423 mandaty karne, skierowali 39 wniosków do sądów o ukaranie oraz zatrzymali 153 dowody rejestracyjne. Ponadto ujawniono 20 kierowców będących w stanie pod wpływem alkoholu, w tym 2 kierujących samochodami ciężarowymi.  Zatrzymano 12 praw jazdy.  Działania „TRUCK & BUS” koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.