Tarcza 2016 w województwie łódzkim - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Tarcza 2016 w województwie łódzkim

TARCZA 2016 to ogólnopolskie ćwiczenie sztabowe, którego głównym celem było osiągnięcie gotowości działania i militaryzacja jednostki policji, a co się z tym wiąże organizacja powołania i przyjęcia rezerw osobowych. Na terenie województwa łódzkiego objęto nimi Komendę Miejską Policji w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach oraz Komendę Powiatową Policji w Sieradzu. Łącznie 90 rezerwistów, wyznaczonych przez wojskowe komendy uzupełnień stawiło się 18 września 2016 roku o godzinie 7.00 rano do 4 jednostek i po przyjęciu zostało zapoznanych ze specyfiką służby w Policji w sytuacji ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny.

Jednocześnie wszyscy powołani do stawiennictwa doskonalili umiejętności związane z wykonywaniem zadań na konkretnych stanowiskach. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 

Pierwsze ćwiczenie w Policji o podobnej formule, pod kryptonimem „WZMOCNIENIE 14”,  odbyło się w połowie września 2014 r. w Szkole Policji w Słupsku. Podczas 2-dniowego przedsięwzięcia sprawdzono wypracowane procedury powoływania rezerw osobowych, odbyły się też zajęcia i pokazy. W ćwiczeniu tym udział wzięli także przedstawiciele wszystkich komend wojewódzkich Policji i szkół policyjnych, obserwując organizację i przebieg ćwiczenia. W ubiegłym roku przeprowadzono podobne ćwiczenia pod kryptonimem „Obronność 15”. Zostały zorganizowane przez komendy wojewódzkie Policji i szkoły Policji na terenie całej Polski.

Wczorajsze ćwiczenie przeprowadzono, realizując rozporządzenie Rady Ministrów z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2016 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, a także zarządzenie wydane przez Prezes Rady Ministrów, które określiło termin ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji na dzień 18 września 2016 r. Finansowanie przedsięwzięcia zapewniono ze środków budżetowych ujętych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Działu Administracji Rządowej Sprawy Wewnętrzne w latach 2013-2022, przeznaczonych na wydatki obronne.

  • ćwiczenie Tarcza w piotrkowskiej komendzie
  • ćwiczenie Tarcza w piotrkowskiej komendzie policji
  • ćwiczenia Tarcza
  • ćwiczenie Tarcza
  • ćwiczenia tarcza w Łodzi
  • ćwiczenia Tarcza w Łodzi
  • ćwiczenia Tarcza w Łodzi
  • ćwiczenia tarcza w Sieradzu