Porozumienie piotrkowskiej policji z RWOPR - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Porozumienie piotrkowskiej policji z RWOPR

W Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim zostało podpisane porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych powiatu piotrkowskiego.

29 kwietnia 2021 roku Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim – insp. Krzysztof Dąbrowski podpisał porozumienie z Rejonowym Wodnym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez Pana Leszka Ciechanowskiego oraz Pana Janusza Ciechanowskiego. Wspólne działania mają na celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na wodach oraz terenach przywodnych. W trosce o bezpieczeństwo wypoczywających działania te mają przede wszystkim na celu ratowania osób, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. Piotrkowscy policjanci oraz ratownicy RWOPR mają również na celu likwidację zagrożeń dla mienia oraz środowiska naturalnego. Komendant Dąbrowski podziękował za włączenie się WOPR-u w dbanie o bezpieczeństwo korzystających z wypoczynku nad wodą.

  • Komendant Miejski Policji wraz z Januszem Ciechanowskim podczas podpisania porozumienia