Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PRĘDKOŚĆ – działania krajowe

14 maja 2021 roku na drogach całego kraju policjanci przeprowadza działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Działania te będą ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach gdzie jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość. Celem działań będzie egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. W tym dniu na głównych ciągach komunikacyjnych i na odcinkach dróg, gdzie występuje największe zagrożenie, spotkamy radiowozy nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory, oraz statyczne punkty kontroli z wykorzystaniem mierników prędkości (również z wizualizacją).

Działania mają charakter prewencyjny. Jednak kierujący, którzy nie będą stosować się do przestrzegania ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Ponadto przypominamy, że przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszyli szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m. in. w okolicach skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

mł. insp. Joanna Kącka

Powrót na górę strony