Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)

W dniach od 28 do 30 września 2016 r. w Łodzi odbyło się seminarium specjalistyczne, którego uczestnikami są Oficerowie Kontaktowi KWP/KSP, a także przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji, zajmujący się problematyką międzynarodową. Przedsięwzięcie zorganizowało Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

Seminarium zostało uroczyście otwarte przez Pana insp. Andrzeja Łapińskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Pana nadkom. Mariusza Szustakiewicza, Naczelnika Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP. Tematem przewodnim seminarium jest zwiększenie efektywności wymiany informacji kanałami SIS/SIRENE, INTEROPOL, EUROPOL. Celem organizatorów spotkania jest przedstawienie, przybliżenie oraz wyjaśnienie, uczestnikom seminarium problematyki związanej z wykorzystywaniem przez polską Policję dostępnych kanałów wymiany informacji, z podkreśleniem roli i znaczenia SIS II, Interpol-u i Europol-u. Podczas seminarium omówiono zmiany jakie zostały wprowadzone w zakresie przepisów prawa i procedur (w tym dobre praktyki stosowane w obszarze Schengen) regulujących wymianę informacji kanałem SIS/SIRENE, a także nowe funkcjonalności SIS II i perspektywy rozwoju. Zaprezentowano również aspekty praktyczne wykorzystania SIS jako narzędzia przeciwdziałania i wykrywania poważnej przestępczości.

Dodatkowo, zważywszy na obecną sytuację międzynarodową, w agendzie spotkania zaplanowano również punkt poświęcony kryzysowi migracyjnemu w Europie. Omówiona została tu problematyka udziału jednostek organizacyjnych w KGP i w KWP/KSP odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową w procesie zbierania i udostępniania informacji na temat zagrożeń. Ponadto, przedstawiono kwestie problematyczne w zakresie wymiany informacji pomiędzy jednostkami terenowymi Policji a innymi służbami/Państwami Członkowskimi, z uwzględnieniem doświadczeń nabytych podczas Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Swoje doświadczenia z zakresu współpracy międzynarodowej i wymiany informacji przedstawili przedstawiciele Komend Wojewódzkich Policji w: Krakowie, Łodzi i Rzeszowie.

Podczas drugiego dnia seminarium zorganizowano część praktyczną – warsztaty, w trakcie której była możliwość praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu wykorzystania dostępnych Policji międzynarodowych kanałów wymiany informacji, a przy okazji uzyskanie odpowiedzi na ewentualne pytania i wątpliwości związane z wykonywaniem czynności służbowych dotyczących wymiany informacji. Prelegentami podczas seminarium byli przedstawiciele BMWP KGP oraz ww. jednostek terenowych Policji, którzy są ekspertami w powyżej wskazanej tematyce.

Kolejna konferencja (krajowa), organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, odbędzie się również w Łodzi
w dniach 19 - 21 października 2016 r.

Więcej informacji o funduszach norweskich znajduje się na stronie: www.eeagrants.org

 

 

  • Seminarium SIS
  • Seminarium SIS
  • Seminarium SIS
  • Seminarium SIS
  • Seminarium SIS
  • Seminarium SIS
  • Seminarium SIS
  • Seminarium SIS
Powrót na górę strony