Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Województwie Łódzkim

Łódzkie wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w tym roku 29 lipca na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji policjantów i pracowników Policji celebrowana przez biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej - ks. dr Ireneusza Pękalskiego i Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji – ks. ppor. Jacka Syjuda. Ceremonia zorganizowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina przebiegała w atmosferze podziękowań i gratulacji skierowanych do wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników Policji a także Ich rodzin. Patronat honorowy objął gen.insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji.

Tuż przed godziną 11.00 na placu apelowym zgrupowali się wyróżnieni policjanci, kompania honorowa z pocztem flagowym i sztandarowym oraz orkiestra KWP we Wrocławiu. Zaproszeni goście zajęli miejsca na trybunie honorowej. Uroczysty apel zgromadził kadrę kierowniczą Łódzkiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi nadinsp. Sławomirem Litwinem na czele. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Robert Baryła. Miło nam było powitać także wszystkich samorządowców, prezydentów, burmistrzów, wójtów ziemi łódzkiej, dowódców, komendantów, szefów, dyrektorów zaprzyjaźnionych służb mundurowych województwa łódzkiego współpracujących na co dzień z Policją łódzkiego garnizonu. Wśród zaproszonych honorowych gości znaleźli się także: Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi Pan doktor Dariusz Rogut, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości województwa łódzkiego, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji – ksiądz podporucznik Jacek Syjud oraz Wojewódzki Kapelan Kościoła Prawosławnego w Łodzi - ksiądz Paweł Sidoruk.

Serdecznie powitano byłych komendantów Wojewódzkich Policji w Łodzi: nadinspektora w stanie spoczynku Pana Tadeusza Ławniczaka, nadinspektora w stanie spoczynku Pana Jacka Stanieckiego oraz nadinspektora w stanie spoczynku Pana Dariusza Banachowicza, a także wszystkich emerytowanych komendantów Policji województwa łódzkiego.

Zaproszenie przyjęli również: Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi – Pan Jarosław Olbrychowski wraz z Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pan Józef Kuczka , Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów – nadkomisarz Krzysztof Balcer oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – podinspektor w stanie spoczynku Pan Lech Wojtyra.

W uroczystości wzięli także udział:Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji województwa łódzkiego, Dowódcy jednostek, Naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Naczelnicy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w Łodzi oraz wielu innych policjantów i pracowników Policji .

Po przybyciu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina dowódca uroczystości insp. Krzysztof Lasecki złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji. Komendant oddał honory przed sztandarem, dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z policjantami a następnie zajął miejsce na trybunie honorowej. W tym momencie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego. Upamiętniono także pamięć poległych policjantów i pracowników Policji . Po przywitaniu przybyłych gości nastąpiła bardzo ważna część ceremonii związana z wręczeniem medali i odznaczeń zarówno państwowych jak i resortowych a także aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej Medalem „Za długoletnią służbę” odznaczono 48 policjantów. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczono 75 policjantów. Podczas dzisiejszej uroczystości złote medale Za zasługi dla Policji wręczono 16 osobom.

Złotą odznakę otrzymał Pierwszy Zastępca Komenda Wojewódziego Policji w Łodzi insp. Tomasz Olczyk oraz Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer.

W Łódzkim Garnizonie Policji na wyższe stopnie służbowe mianowano ogółem 1681 policjantów: 5 insp., 11 mł. insp., 30 podinsp., 41 nadkom., 54 kom., 93 asp. szt., 224 st. asp., 193 asp., 282 mł. asp., 167 sierż. szt., 194 st. sierż., 306 sierż., 81 st. post.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wraz z Wojewodą Łódzkim wręczyli także podziękowania za współpracę 5 komendantom miejskim i powiatowym, którzy odeszli na emeryturę. Oficerowie Ci otrzymali pamiątkowe wygrawerowane szable.

Nadinsp. Sławomir Litwin w swoim wystąpieniu podziękował wojewodzie oraz wszystkim przedstawicielom innych służb, formacji, urzędów, samorządów i instytucji za współpracę, zwłaszcza w tym szczególnym okresie stanu pandemii, który nadal wymaga szczególnych działań. Wszystkim policjantom i pracownikom Policji nisko się pokłonił i wyraził uznanie za dotychczasowe zaangażowanie. Serdeczne słowa skierował do Ich rodzin. Uczcił także pamięć tych, którzy niestety walcząc z epidemią koronawirusa oddali życie. Pogratulował wyróżnionym awansów i odznaczeń. Przekazał także życzenia Policyjnym Lotnikom obchodzącym w tym roku szczególną rocznicę.

Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk podkreślił, że awanse i odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji są najwyższym docenieniem i podziękowaniem. Podkreślił jak ważna jest codzienna służba, jak trudna i wymagająca. Życzył aby była jak najbardziej bezpieczna aby udawało się łączyć ją z udanym życiem osobistym.

Tegoroczne obchody Święta Policji zakończyła defilada pododdziałów Policji. Przez całą uroczystość towarzyszyła zgromadzonym Orkiestra Policyjna z Wrocławia.

WKRÓTCE MATERIAŁY VIDEO

mł. insp. Joanna Kącka

 • Uroczystości w kaplicy kościelnej.
 • Poczet sztandarowy maszeruje przed podddziałami.
 • Maszeruje kompania honorowa.
 • Maszeruje orkiestra.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oddaje honor.
 • Wciąganie flagi na masz.
 • Policjanci stojący w trakcie uroczystej zbiórki.
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkie Policji w Łodzi odbiera medal.
 • Medal przypięty do klapy munduru.
 • Wręczanie medali przez KWP w Łodzi.
 • Szabla wręczana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 • Wręczanie medali przez KWP w Łodzi.
 • Komendant Wojewódzki Policja w Łodzi przemawia.
 • Zebrani goście.
 • Akty mianowania.
Powrót na górę strony