Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Atestacja psa policyjnego

W rawskiej prewencji służbę pełni przewodnik wraz z psem służbowym Kazanem. W ubiegłym tygodniu odbyła się atestacja czworonoga. Kazan bezbłędnie wykonał wszystkie zadania i tym samym przeszedł atestację potwierdzając, że jest gotowy do dalszej służby.

Psy do pracy w policji dobiera się w taki sposób, aby spełniały kryteria zdrowotne i użytkowe, zapewniające przydatność zwierzęcia do użycia go w celu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czworonożny kandydat musi być przede wszystkim zdrowy i nie może być płochliwy. Pies pracujący w policji musi być też odporny na stres i bezwarunkowo posłuszny swojemu przewodnikowi. Zanim jednak trafi do służby, musi przejść swoje pierwsze szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Tam przez około 6 miesięcy nabywa umiejętności pokonywania przeszkód oraz uczy się posłuszeństwa. Pozytywnie zakończone szkolenie kończy się wydaniem atestu, zaświadczającego, że pies jest zdolny do służby. Chcąc utrzymać sprawność "czworonożnych funkcjonariuszy", ich przewodnicy stale prowadzą ćwiczenia ze swoimi pupilami, dbając o ich nienaganną kondycję. Po upływie roku psy ponownie przechodzą egzamin przed komisją, która ponownie ocenia ich sprawność użytkową.
Kazan to pies patrolowo-tropiący. Oznacza to, że może być wykorzystywany zarówno do działań związanych z zabezpieczaniem imprez masowych i zgromadzeń, jak i do zatrzymań osób, tropienia na miejscach zdarzeń czy przeszukiwania terenu w celu odnalezienia osoby zaginionej. W ubiegłym tygodniu został poddany egzaminowi. Sprawdzano posłuszeństwo, poszukiwanie osób oraz pokonywanie przeszkód terenowych. Kazan ze swoim przewodnikiem wykonał swoje zadania bezbłędnie, udowadniając tym samym, że przez ubiegły rok sumiennie pracował u boku swojego opiekuna. Atestacja psa służbowego odbyła się pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji z siedzibą w Sułkowicach.
młodszy  aspirant Agata Krawczyk

 

  • Pies atakujący mężczyznę-ćwiczenia policyjne.
  • Policjant z psem.
  • Policjant idący z psem służbowym.
Powrót na górę strony