Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa podsumowująca działalność łódzkiego garnizonu policji w 2021 roku

4 lutego 2022 roku , za zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyła się w specjalnej video formule odprawa roczna kadry Łódzkiego Garnizonu Policji. Głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin a także Zastępcy odpowiedzialni za poszczególne piony. W zdalnym trybie uczestniczył także m.in. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - Dorota Gajewska wraz ze swoim zastępcą Marcinem Szmają, prokuratorzy oraz Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - st. bryg. Grzegorz Janowski.

Łódzki Garnizon Policji to 22 komendy miejskie i powiatowe, 36 komisariatów, 18 posterunków oraz 120 punktów przyjęć interesantów.  Stan zatrudnienia na koniec 2021 roku wynosił 6072 funkcjonariuszy ( w ciągu minionego roku przyjęliśmy do służby 572 osoby w tym 401 mężczyzn i 171 kobiet ). Wakat pozostaje na poziomie 333. Nabór trwa cały rok. Terminy przyjęć w 2022 roku wskazano na  7 marca 2022, 14 czerwca 2022, 2 sierpnia 2022, 19 września 2022 i 29 grudnia 2022.

hala sportowa, policjanci stoja w rzędach, obok kierownictow województwa łódzkiego

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasz Olczyk omówił przestępczość w ujęciu statystycznym.  W 2021 roku w kategorii przestępstwa  ogółem zarejestrowano  44 994 wszczętych ( w 2020 – 43 315 ). Stwierdzono 56293 przestępstwa.
W kategorii przestępstwa kryminalne utrzymują się one od 5 lat na podobnym poziomie : w 2021 stwierdzono 30680 takich przestępstw  ( w 2020 było ich 28540). W obszarze przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu nastąpiła poprawa. Zabójstw było o 3 mniej ( 2021-42, 2020-45) . Rozbojów, wymuszeń rozbójniczych i kradzieży rozbójniczych  o 41 mniej ( 2021-376, 2020-417). W kategorii kradzieży aut również doszło do spadku ich liczby o 104 ( w 2021- 586, 2020-690).
Nadal swoje działania będziemy skupiać na zapobieganiu i ściganiu sprawców przestępstw przeciwko mieniu . Po spadku liczby tego typu zdarzeń w pierwszej fazie pandemii aktualnie nastąpił powrót do sytuacji przed tym stanem.  W 2021 stwierdzono 5558 kradzieży z włamaniem ( w 2020 -4848) , zwykłych kradzieży zarejestrowano 7269 ( w 2020 – 6129).

W prowadzonych w 2021 roku przez policję województwa łódzkiego postępowaniach przygotowawczych zabezpieczono mienie wartości blisko 61 milionów złotych.

Nastąpiła znacząca poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego.  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji insp. Jarosław Rybka zreferował m.in. bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

wykrez bezpieczeństwo na drogach województwa łodzkiego. wypadki drgowe w województwie łodzkim w latach 2012-2021

 

W 2021 roku na terenie województwa łódzkiego zgłoszono 2310 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania   lub strefach ruchu. W porównaniu z rokiem 2020 , kiedy to miało miejsce 2434 wypadków, liczba ta spadła o 124 wypadki .
W wyniku wypadków drogowych 190 osób poniosło śmierć. W porównaniu z rokiem 2020, kiedy zginęło 219 osób, nastąpił spadek zabitych o 29 osób .

wykres, bezpieczeństwo na drogach województwa łodzkiego. Liczba ofiar smiertelnych w wypadkach drogowych w województwie łódzkim w latach 2012-2021

W wypadkach rannych zostało 2769 osób. W porównaniu do 2020 roku, kiedy obrażenia odniosło 2761osób, liczba osób rannych zwiększyła się o 8 osób . Policjanci zatrzymali blisko 5000 osób , które poruszały się po drogach  będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu . W 2021  roku policjanci ruchu drogowego na terenie województwa łódzkiego wylegitymowali 310488 uczestników ruchu drogowego. Podczas prowadzonych kontroli dynamicznych i statycznych, ujawnili 125195 wykroczeń polegających   na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. Z tego powodu 3540 kierowców utraciło uprawnienia na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h   na obszarze zabudowanym. Ponadto za usterki w pojazdach zatrzymali 22772 dowody rejestracyjne. Przebadali na zawartość alkoholu 299949 uczestników ruchu drogowego ujawniając 4998 osób które prowadziły swoje pojazdy będąc pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

Stan pandemii to wiele dodatkowych zadań i obowiązków nałożonych na Policję. W 2021 roku funkcjonariusze w ramach kontroli nałożonych przez Sanepid kwarantann „odwiedzili” ponad 4 700 000 osób.  W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wszczęli 5074 postępowania z art. 116 KW oraz 16 postępowań karnych ( 160 kk, 161 kk, 165 kk).
Jako Łódzka Policja byliśmy także wsparciem w zapewnieniu bezpieczeństwa przy granicy polsko-białoruskiej.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki mł. insp. Tomasz Jędrzejowski omówił remonty i inwestycje z 2021 roku a także plany w tym zakresie na 2022 rok.

Bardzo ważne są warunki pełnienia służby , pracy oraz przyjmowania interesantów. W ramach zadań inwestycyjnych w 2021 roku wybudowano w 90% nową siedzibę Posterunku Policji w Andrespolu.  Przeprowadzono modernizację Policyjnej Izby Zatrzymań przy KPP w Sieradzu. Kontynuowano budowę Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej.
Rozpoczęto rewitalizację budynków KMP w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza  oraz przy ulicy Tuwima współfinansowane z UE. Zainicjowano  przebudowę budynku na terenie OPP przy ulicy Pienistej w Łodzi. Rozpoczęto budowę KP w Warcie przy ul. Sadowej.
 Wykonano wiele prac remontowych na terenie  PP w Ruścu , w KPP Pabianice,  PP w Przedborzu,  KMP w Skierniewicach, KWP w Łodzi ,KP w Rokicinach, KPP w Zduńskiej Woli i OSP w Sieradzu.

Na 2022 roku zaplanowano kontynuację prac w obiekcie Policji przy ulicy Sienkiewicza 28/30 i ulica Tuwima 12 w Łodzi, PP w Andrespolu , KP w Warcie, OPP w Łodzi, PP w Woli Krzysztoporskiej- pozostały kosz  53 464,00 złotych,. Rozpoczęcie budowy PP we Wrzącej , PP w Ujeździe , PP w Bolimowie, PP w Lubochni , PP w Lututowie , KP w Konstantynowie Łódzkim , KP w Sulejowie , VII KP KMP w Łodzi . W planach mamy także przygotowanie dokumentacji na budowę KMP w Skierniewicach , adaptację obiektów KMP w Piotrkowie Trybunalskim na potrzeby Oddziału Prewencji, termomodernizację i przebudowę KP Osjaków, budowę PP w Kleszczowie oraz wiele innych remontów.

kom. Aneta Sobieraj

 

Powrót na górę strony