Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Pirat”

278 kontroli drogowych podczas prowadzonych w Łodzi w sobotę, 19 lutego 2022 roku, działań pod kryptonimem PIRAT. To cykliczna akcja policjantów drogówki koordynowana przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wymierzona właśnie w piratów drogowych. Prędkość nadal jest główna przyczyną wypadków. W tym dniu policjanci ujawnili 209 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.Działania „Pirat” mają na celu zdyscyplinowanie kierujących, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Piraci drogowi stanowią największe zagrożenie bezpieczeństwa na ulicach Łodzi  a przekraczanie prędkości jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych. Dlatego do służby przy tego typu akcjach zawsze kierujemy  większą liczbę funkcjonariuszy ruchu drogowego, w tym policjantów grupy SPEED.


W ciągu jednej soboty policjanci na terenie Łodzi przeprowadzili 278 kontroli drogowych, wylegitymowali 295 osób, ujawnili 317 wykroczeń, w tym 209 przekroczeń prędkości. Sprawcy zostali ukarani 229 mandatami karnymi na łączna kwotę 72.550 zł.. W 76 przypadkach funkcjonariusze zastosowali pouczenie a w 12 sprawa zostanie skierowana z wnioskiem o ukaranie do sądu. Z ruchu wyeliminowano 3 nietrzeźwych kierujących. zatrzymano 4 prawa jazdy i 26 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny lub brak aktualnych badań.


Apelujemy o ostrożną jazdę, zgodną z przepisami. Pamiętajmy, że jadąc z nadmierną prędkością stwarzamy niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania oraz mniejsza szansa na właściwą, bezpieczną reakcję w momencie zagrożenia, czy pojawienia się na drodze przeszkody. Nadmierna prędkość, brawura znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia poważnego w skutkach zdarzenia drogowego!


Przypominamy, że zgodnie z nowym taryfikatorem przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest zagrożone mandatem karnym w wysokości:
•    do 10 km/h  - 50 zł
•    o 11–15 km/h - 100zł
•    o 16–20 km/h - 200zł
•    o 21–25 km/h - 300zł
•    o 26–30 km/h - 400zł
•    o 31–40 km/h - 800zł
•    o 41–50 km/h - 1000zł
•    o 51–60 km/h - 1500zł
•    o 61–70 km/h - 2000zł
•    o 71 km/h i więcej – 2500zł
Przypominamy również, że  przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym  skutkuje (oprócz nałożenia na kierującego mandatu karnego) dodatkowo zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy w trybie administracyjnym.

 

mł. insp. Joanna Kącka

 

Powrót na górę strony