Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia z ładunkiem wybuchowym w tle

Scenariusz jak z filmu został rozegrany 27 października 2016r. na terenie Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie. Były to ćwiczenia o charakterze antyterrorystycznym przygotowane przez zgierskich policjantów. Celem wyreżyserowanych działań było podniesienie świadomości na temat potencjalnych zagrożeń i właściwego sposobu zachowania się osób w przypadku ich wystąpienia.

 Zorganizowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu pokaz rozpoczął się o godzinie 11.00, kiedy to w pobliżu wejścia do budynku szkoły znaleziono podejrzaną paczkę. Do pakunku przymocowane było tajemnicze urządzenie przypominające zegar z migającymi diodami.  Na miejsce od razu przyjechali policjanci, wśród których był pirotechnik. Zidentyfikował znaleziony pakunek jako przedmiot niebezpieczny, mogący zawierać materiał wybuchowy. Natychmiast podjęto decyzję o zabezpieczeniu terenu dookoła znaleziska oraz o ewakuacji placówki. Wezwani do pomocy funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi przy pomocy specjalistycznego robota pirotechnicznego zabezpieczyli niebezpieczny ładunek. Robot przetransportował go do specjalnej beczki pirotechnicznej gdzie został zdetonowany.Całe działania zostały przeprowadzone przy wsparciu Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wśród obserwatorów pokazu, oprócz nauczycieli i uczniów z miasta i gminy Głowno znaleźli się przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Burmistrz Głowna – Pan Grzegorz Janeczek.

Po zakończeniu ćwiczeń na sali gimnastycznej szkoły przeprowadzono dla zebranych gości i uczestników wykład edukacyjny na temat zagrożeń terrorystycznych, a także o właściwym sposobie zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Dodatkowo policyjni antyterroryści używając środków pozoracji prezentowali sposób działania różnych niebezpiecznych materiałów.

Całe przedsięwzięcie w bardzo realistyczny sposób pokazywało sposób zachowania i reagowania na tego typu zagrożenia. Dzięki pełnemu zaangażowaniu policjantów oraz wykorzystaniu różnego rodzaju środków i sprzętu policyjnego uczestnicy mieli okazję w bezpieczny sposób przyjrzeć się pracy funkcjonariuszy w podobnych sytuacjach

  • uczniowie szkoły podczas ewakuacji z budynku
  • policjanci zabezpieczają podejrzany pakunek
  • policjanci zabezpieczają podejrzany pakunek
  • robot pirotechniczny transportuje ładunek
  • robot pirotechniczny transportuje ładunek
  • detonacja ładunku
  • spotkanie policjantów z młodzieżą
Powrót na górę strony