Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania pn.Bezpieczny Przejazd -„Szlaban na ryzyko”.

Zduńskowolscy policjanci cyklicznie prowadzą działania prewencyjno-kontrolne „Bezpieczny przejazd” jednak „Szlaban na ryzyko" jest kampanią społeczną realizowaną w okresie wakacji. W piątek 1 lipca 2022 roku, zwiększoną ilość patroli można było spotkać w pobliżu strzeżonego przejazdu kolejowego przy ul. Getta Żydowskiego w Zduńskiej Woli. Głównym celem działań jest przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom kierowców, rowerzystów oraz pieszych, przekraczających tory kolejowe.

Policjanci wydziału ruchu drogowego systematycznie prowadzą działania prewencyjno-kontrolne na przejazdach kolejowych, znajdujących się na terenie naszego powiatu. W piątek, 1 lipca 2022 roku, policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei oraz przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzili działania na przejeździe kolejowo-drogowym w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego. W trakcie działań policjanci prowadzili rozmowy instruktażowe z kierującymi pojazdami, a także z pieszymi i rowerzystami dotyczące zagrożeń związanych z lekceważeniem przepisów i znaków drogowych. Funkcjonariusze rozdawali także ulotki informacyjne.

Celem działań jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości obywateli o zagrożeniach wynikających
z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Ponadto działania ukierunkowane są do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. Podczas piątkowych działań policjanci z „drogówki” nie ujawnili żadnych wykroczeń, wszyscy kierujący oraz piesi i rowerzyści wykazali się dużą odpowiedzialnością.

 

Przypominamy główne zasady przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowo-drogowych. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

 

 zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd należy zachować szczególną ostrożność;
• przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów, przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
• prowadzić pojazd z taką prędkością, aby można było go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał, zabrania wjazdu na przejazd;
• w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe,wysiąść z pojazdu i spróbować ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie

Kierującemu pojazdem zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
• wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
• wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
• omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Pamiętajmy, aby jadąc samochodem zadbać o bezpieczeństwo własne oraz dzieci, rodziców, znajomych, którzy z nami podróżują. To od kierowcy i tego, czy stosuje się do przepisów drogowych zależy wspólne bezpieczeństwo. Na przejazdach kolejowo-drogowych, szczególnie należy pamiętać o tych zasadach . W zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem auto nie ma żadnych szans, a takie zdarzenia należą do najbardziej tragicznych.

 

mł. asp. Paulina Matysiak

 

  • funkcjonariusz różnych służb podczas działań
  • pociąg towarowy jadący przy zamkniętym przejeździe kolejowym
  • samochód przejeżdżający przez przejazd kolejowy
Powrót na górę strony