Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci w łódzkim garnizonie

10 sierpnia 2022 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Łódzki garnizon zasiliło 65 funkcjonariuszy, w tym 47 policjantów i 18 policjantek. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 19 września 2022 roku.

Na zaproszenie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektora Tomasza Olczyka w uroczystości udział wzięli Wicewojewoda Łódzki Piotr Cieplucha, prawosławny kapelan Straży Granicznej ks. ppłk. SG Adam Weremijewicz, przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zdzisław Pełka, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Jarosław Olbrychowski i Wiceprezes Zarządu Józef Kuczka.
Rotę ślubowania za inspektorem Tomaszem Olczykiem wypowiedzieli nowo przyjęci funkcjonariusze:
"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."
Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci 2 sierpnia 2022 roku. To kolejne przyjęcie do służby w tym roku, dotychczas przyjęto 188 nowych funkcjonariuszy. Po szkoleniu podstawowym nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu. Na rok 2022 zaplanowano jeszcze dwa terminy przyjęć do służby:
-  19 września,
-  29 grudnia.
Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Tomasz Olczyk, który pogratulował im wyboru służby na rzecz społeczeństwa. W krótkim przemówieniu komendant podkreślił znaczenie szkolenia i czerpania wzorców od doświadczonych kolegów. Komendant przypomniał jak wielka odpowiedzialność ciąży na policjantach, którzy niejednokrotnie muszą w ułamkach sekund podejmować decyzje wpływające na ludzkie życie. Głos zabrali także zaproszeni goście: Wicewojewoda Łódzki Piotr Cieplucha oraz prawosławny kapelan Straży Granicznej ks. ppłk. SG Adam Weremijewicz.
Przypominamy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.
/Radosław Gwis/

 

 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, kadra kierownicza i zaproszeni goście.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, przemówienie komendanta.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, przemówienie wicewojewody.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, poczet sztandarowy.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, pamiątkowe zdjęcie grupowe.
Powrót na górę strony