Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odsłonięcie grobowca rodziny Maleszewskich na cmentarzu w Czarnocinie

W Czarnocinie odsłonięto grobowiec rodziny Maleszewskich herbu Gryf, który stał się symboliczną mogiłą płk. Janusza Zygmunta Jagrym-Maleszewskiego – Komendanta Głównego Policji Państwowej w latach 1926-1935.

12 października 2022 roku na cmentarzu parafialnym w Czarnocinie odbyła się uroczystość odsłonięcia odbudowanego grobowca rodziny Maleszewskich herbu Gryf. Wydarzenie to jest szczególne ważne dla funkcjonariuszy łódzkiego garnizonu policji, ponieważ od 2018 roku Janusz Zygmunt Jagrym-Maleszewski jest patronem policji województwa łódzkiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomaszowi Jędrzejowskiemu. Wprowadzono poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a minutą ciszy uczczono pamięć rodziny Maleszewskich oraz pomordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej. Głos zabrał m.in. insp. Tomasz Jędrzejowski, który podkreślił wagę wydarzenia i zaznaczył, że symboliczny grób stanie się miejscem, w którym będziemy mogli wspominać patrona łódzkiej policji.

W dalszej części wręczono Medale Jadwigi Dunin-Borkowskiej Maleszewskiej, pierwszej przewodniczącej stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”. To szczególne odznaczenie otrzymali: Grażyna Szkonter Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, dr Piotr Wojtysiak Starosta Powiatu Piotrkowskiego, Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin, Łukasz Wróbel Prezes Stowarzyszenia GHE im. płk. Janusza Maleszewskiego II Okręg Policji Państwowej oraz Michał Biernacki Sekretarz Stowarzyszenia GHE im. płk. Janusza Maleszewskiego II Okręg Policji Państwowej.

Następnie odsłonięto odbudowany grobowiec, nastąpiła modlitwa duchownych z wyznania rzymsko-katolickiego i prawosławnego, a delegacje złożyły kwiaty przed grobem Maleszewskich. Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem pocztu sztandarowego i złożeniem meldunku przez dowódcę.

W uroczystym apelu udział wzięli m.in.: Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP mł. insp. Robert Horosz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki insp. Tomasz Jędrzejowski, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi” Jarosław Olbrychowski wraz z członkami stowarzyszenia, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, Kapelan Prawosławny KWP w Łodzi ks. ppłk SG Adam Weremijewicz, Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie ks. Bogdan Jeleń, Starosta Piotrkowski Piotr Wojtysiak, przedstawiciele Gminy Czarnocin na czele z Wójtem Gminy Romanem Miksą, przedstawiciele policji województwa łódzkiego, Komendant OSP Czarnocin druh Józef Grzanek, Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” Grażyna Szkonter, Prezes Stowarzyszenia Grupa Historyczno-Edukacyjna im. płk. Janusza Maleszewskiego II Okręg Policji Państwowej Łukasz Wróbel, Sekretarz Stowarzyszenia Grupa Historyczno-Edukacyjna im. płk. Janusza Maleszewskiego II Okręg Policji Państwowej Michał Biernacki oraz zaproszeni goście.

Janusz Zygmunt Jagrym-Maleszewski urodził się w Czarnocinie w powiecie piotrkowskim. Był jednym z sześciu Komendantów Głównych Policji Państwowej okresu międzywojennego. Swoją służbę pełnił przez 8 lat - w okresie od 5 listopada 1926 roku do 24 stycznia 1935 roku. Dzięki jego staraniom utworzono system kształcenia policyjnego na poziomie europejskim. Był także bliskim współpracownikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W latach 1935–1938 zasiadał w Senacie IV kadencji z województwa kieleckiego. Za swoje zasługi otrzymał liczne odznaczenia państwowe, m.in.: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Niepodległości, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 i Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

/Paulina Matusiak-Worek/

zdjęcia Małgorzata Kosmala-Cybart

  • Uczestnicy uroczystości przed grobem Maleszewskich na cmentarzu w Czarnocinie
  • grób Maleszewskich
  • uczestnicy uroczystości na cmentarzu przed grobem Maleszewskich
Powrót na górę strony