Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia Egida 2022

16 października 2022 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim i Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu odbywają się ćwiczenia pod kryptonimem „Egida 22”. Celem tych ogólnopolskich działań jest szkolenie rezerw osobowych Policji poprzez ich powołanie do jednostek przewidzianych do militaryzacji.

Od godziny 7:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim i Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu rozpoczęły się ćwiczenia obronne „Egida-22”. Łącznie stawiło się 40 wytypowanych uczestników, którzy mają nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby zmilitaryzowanej w Policji. Ponadto ćwiczenia te odbywają się w 38 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego  i miejskiego oraz Szkole Policji w Słupsku na terenie kraju, a uczestniczy w nich 780 osób.  Jest to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Celem tych ogólnopolskich działań jest sprawdzenie gotowości jednostek policji przewidzianych do militaryzacji, funkcjonalność procedur i rozwiązań planistycznych przyjętych w zakresie uzupełniania potrzeb osobowych, frekwencji oraz płynności przebiegu procesu przyjęcia osób, które otrzymały przydziały. Rezerwiści przez cały dzień biorą udział w zajęciach, nie tylko teoretycznych, ale także i praktycznych. W ten sposób zdobywają wiedzę policyjną, dotyczącą m.in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy ćwiczenia zostają zapoznani z zakresem przydzielonych im zadań służbowych oraz z podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
podkom. Adam Dembiński

 

 • Wejście do komendy.
 • Zbiórka przed szkoleniem.
 • Apel w trakcie szkolenia.
 • Rejestracja uczestników ćwiczeni.
 • Punkt medyczny, za stołem siedzi ratownik i interesant.
 • Zajęcia dla rezerwistów.
 • Szkolenie ze środków przymusu bezpośredniego.
 • Rejestracja uczestników.
 • Policjant klęczy przy manekinie.
 • Uczestnicy w trakcie szkolenia na sali wykładowej.
 • Zbiórka w trakcie ćwiczeń.
Powrót na górę strony