Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie

9 listopada 2022 roku uroczyście otwarto nowo wybudowany Komisariat Policji w Warcie. Środki na inwestycję, która poprawi warunki służby policjantów, a także będzie służyć lokalnemu społeczeństwu pochodziły z Programu Modernizacji Policji oraz ze środków budżetowych. Wsparcia udzieliły również Starostwo Powiatowe w Sieradzu oraz władze miasta Warty, nieodpłatnie przekazując działkę na której powstał budynek.

9 listopada 2022 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowego Komisariatu Policji w Warcie. Wzięli w niej udział: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin oraz Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu inspektor Piotr Bielewski. Swoją obecnością zaszczycili nas również Senator RP – Michał Seweryński, posłowie na Sejm RP: Agnieszka Hanajczyk, Piotr Polak. Wśród gości znaleźli się Marcin Szmaja Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego reprezentujący Wojewodę Łódzkiego, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego – Iwona Koperska reprezentująca Marszałka Województwa Łódzkiego. Miło było nam gościć przedstawicieli władz samorządowych: Starostę Powiatu Sieradzkiego Mariusza Bądziora, Wicestarostę Powiatu Sieradzkiego – Kazimierę Gotkowicz, Przewodniczącą Rady Powiatu Sieradzkiego Olgę Kołoszczyk, Wiceprezydenta Miasta Sieradza Rafała Matysiaka, Wójta Gminy Sieradz Jarosława Kaźmierczaka, Burmistrza Warty Krystiana Kroguleckiego wraz z Zastępcą Mariuszem Lewandowskim, Przewodniczącego Rady Miasta Warty Grzegorza Kopackiego, Wójta Gminy Goszczanów Krzysztofa Andrzejewskiego wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Piasecznym. Na uroczystość przybyli również Zastępca Prokuratora Okręgowego w Sieradzu Jolanta Szkilnik, Prokurator Rejonowy w Sieradzu Sławomir Anek, przedstawiciele  służb mundurowych, a także Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji – ksiądz podporucznik Jacek Syjud. Serdecznie powitano byłych Komendantów Powiatowych Policji w Sieradzu: podinspektora w stanie spoczynku Wojciecha Kuśmierka oraz inspektora w stanie spoczynku Pana Cezarego Adamczyka byłego Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi młodszego inspektora w stanie spoczynku Mariusza Adamczyka. W uroczystości wzięli  udział także policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz kadra kierownicza sieradzkiej komendy. Nie mogło zabraknąć również policjantów i pracowników warciańskiego komisariatu na czele z Komendantem komisarz Katarzyną Bronką.

Spotkanie rozpoczęło się meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości komisarza Bartłomieja Kurowskiego I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi  Dariuszowi Augustyniakowi, po czym nastąpiło odegranie hymnu państwowego. Po powitaniu zaproszonych gości głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, który podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę nowej siedziby Komisariatu w Warcie. Generał wyraził przekonanie, że jest to inwestycja, która przez lata będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak również policjantom. Życzył funkcjonariuszom tutejszej jednostki, bezpiecznej służby, aby ich trudna i odpowiedzialna praca znalazła uznanie w oczach mieszkańców. Następnie I Zastępca Komendanta Głównego Policji  przekazał symboliczny klucz do nowego komisariatu na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Warcie komisarz Katarzyny Bronki, której towarzyszył inspektor Piotr Bielewski - Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu. Nowobudowany obiekt poświecił Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji – ksiądz podporucznik Jacek Syjud. W dalszej części uroczystości głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji. Podziękował on wszystkim osobom, których praca, zaangażowanie i wsparcie przyczyniło się do powstania nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie. Generał wyraził uznanie dla policjantów za  ich zaangażowanie w codzienną i trudną służbę. Podkreślił niezwykle ważną rolę Programu Modernizacji Policji w powstaniu nowych obiektów policyjnych, wyposażeniu w nowoczesne pojazdy i sprzęt policyjny, podwyżek uposażenia policjantów i pracowników policji. W dalszej kolejności głos zabrał Burmistrz Warty Krystian Krogulecki, który podkreślił, że inwestycja jakim jest nowy komisariat jest niezwykle ważna nie tylko dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności, ale również całego powiatu sieradzkiego. Wyraził przekonanie, że nowoczesny i odpowiednio wyposażony budynek będzie nie tylko godnym miejscem pracy, ale umożliwi osiągnięcie wysokich standardów w wykonywanych obowiązkach oraz wpłynie na efekty codziennej pracy. Wyrazem szczególnego uznania dla władz samorządowych Miasta Warty oraz Gminy Goszczanów było wręczenie na ręce Burmistrza  Warty i Wójta Gminy Goszczanów pamiątkowych ryngrafów przez Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu oraz Komendanta Komisariatu Policji w Warcie. Po uroczystości gościom zaprezentowana została nową siedzibę warciańskiej policji.

Do tej pory w Warcie funkcjonariusze pełnili służbę w budynku należącym do Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Przez wiele lat jego funkcjonowania zwiększyła się liczba policjantów, radiowozów, natomiast warunki lokalowe pozostawały bez zmian. Były skromne i niedopasowane do dzisiejszych standardów i rozwijającego się turystycznie regionu. Budowa nowoczesnego budynku komisariatu stała się więc koniecznością z uwagi na potrzebę poprawy warunków obsługi obywateli, podniesienie standardu pracy policjantów i pracowników policji. Początek inwestycji to rok 2016, kiedy to na mocy decyzji Starosty Sieradzkiego, policja stała się właścicielem ponad 40 arowej działki przekazanej przez Urząd Gminy i Miasta Warty. Kolejny etap to wykonanie w 2018 roku dokumentacji projektowej, natomiast prace budowlane ruszyły w marcu 2021 roku. Nowy dwukondygnacyjny budynek komisariatu policji powstał przy ulicy Sadowej 47 w Warcie. Spełnia on standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych policji. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom funkcjonalno-użytkowym powstały właściwe warunki dla obsługi interesantów również tych z niepełnosprawnością ruchową. W pomieszczeniach znajdują się nowoczesne instalacje teleinformatyczne oraz nowe wyposażenie biurowe. W budynku docelowo służbę pełnić będzie 22 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych. Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Warta i Goszczanów czuwać będą policjanci ogniwa prewencji, dzielnicowi oraz kryminalni. Dla interesantów został przygotowany parking, wraz z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Stworzenie nowoczesnego i przyjaznego komisariatu policji kosztowało ponad 6.800.000 złotych. Nowoczesny i odpowiednio wyposażony budynek przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności policji, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

asp.sztab. Agnieszka Kulawiecka

 

 • nowy budynek Komisariatu Policji w Warcie
 • Uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie –przy mównicy stoi Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi po prawej stronie namiot gdzie stoją zaproszeni goście
 • Uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie – dowódca uroczystości składa meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, po prawej stronie namiot gdzie stoją zaproszeni goście
 • Uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie – przy mównicy stoi I Zastępca Komendanta Głównego Policji po prawej stronie namiot gdzie stoją zaproszeni goście
 • Uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie – Komendant Komisariatu składa meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, po prawej stronie namiot gdzie stoją zaproszeni goście
 • Uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie – I Zastępca Komendanta Głównego Policji przekazuje symboliczny klucz Komendantowi Komisariatu Policji w Warcie, po prawej stronie namiot gdzie stoją zaproszeni goście
 • Uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie – Komendant KP trzyma tabliczkę z kluczem, obok stoją policjanci przekazuje symboliczny klucz Komendantowi Komisariatu Policji w Warcie, po prawej stronie namiot gdzie stoją zaproszeni goście
 • Uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie –Przy mównicy stoi kapelan Policji, po prawej stronie namiot gdzie stoją zaproszeni goście
 • Uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie – Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu oraz Komendant Komisariatu Policji w Warcie, wręczają pamiątkowe ryngrafy Burmistrzowi Warty i Wójtowi Gminy Goszczanów , po prawej stronie namiot gdzie stoją zaproszeni goście
 • Uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie – na palcu stoją umundurowani policjanci
 • Uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie – na palcu stoją umundurowani policjanci
 • Przy stole siedzi Starosta Sieradzki oraz Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi i podpisują dokument
 • w trakcie budowy komisariatu
 • Pomieszczenia nowego budynku Komisariatu Policji w Warcie – sala odpraw
 • Pomieszczenia nowego budynku Komisariatu Policji w Warcie – szatnia
 • Pomieszczenia nowego budynku Komisariatu Policji w Warcie – dyżurka
 • Pomieszczenia nowego budynku Komisariatu Policji w Warcie – pokój służbowy
Powrót na górę strony