Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci kontrolują pustostany

Niska temperatura na zewnątrz stanowi realne zagrożenie utraty życia lub zdrowia dla osób bezdomnych, schorowanych i samotnych. Z powodu wychłodzenia organizmu na całym świecie wciąż umierają ludzie. Dlatego łowiccy i nieborowscy dzielnicowi kontrolują miejsca, w których mogą przebywać takie osoby. Reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie!

Temperatury na zewnątrz są coraz niższe, a nocami spadają poniżej zera. W związku z tym łowiccy i nieborowscy dzielnicowi sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni. To właśnie dzielnicowi znają najlepiej swój teren i mają najlepsze rozpoznanie, gdzie takie miejsca się znajdują. Kontrolują pustostany, ogródki działkowe i parki sprawdzając czy nie przebywają tam osoby narażone na wychłodzenie. Policjanci oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Znajdując takie osoby zawsze proponują przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło i można spędzić noc w normalnych warunkach. Apelujemy, by reagować, gdy wiemy, że ktoś potrzebuje pomocy. Nie przechodźmy obojętnie również wobec nietrzeźwych. Mylne jest przekonanie, że gdy jest zimno to na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. Tylko przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło. Potem jej organizm jeszcze szybciej się wychładza. Dużym niebezpieczeństwem jest pozostawanie pod wpływem alkoholu na zewnątrz.
Pamiętajmy, że gdy na dworze panują niekorzystne warunki atmosferyczne i występuje realne zagrożenie czyjegoś życia lub zdrowia należy zdzwonić na numer alarmowy 112 i wezwać pomoc. Przypominamy, że można również w tym celu skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z dostępnych oznaczeń wybrać "Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, a następnie nanieść znacznik na konkretne miejsce na mapie. Policjanci sprawdzają każdy sygnał. Funkcjonariusze w zakresie bezdomności współpracują z innymi służbami i instytucjami. Jednak, aby dotrzeć do wszystkich potrzebujących, niezbędna jest reakcja każdego człowieka. Ważne jest informowanie ośrodków pomocy społecznej nie tylko o osobach bezdomnych ale i bezradnych, samotnych, wymagających pomocy innych.
W Łowiczu punktem, gdzie można uzyskać schronienie jest Noclegownia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ulicy Kaliskiej 6A.
nadkom. Urszula Szymczak
 

  • dzielnicowi kontrolują pustostany.
  • dzielnicowi kontrolują pustostany.
  • dzielnicowi kontrolują pustostany.
Powrót na górę strony