Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich

Piotrkowski dzielnicowy realizując swój plan priorytetowy rozmawia z młodzieżą o skutkach zachowania niezgodnego z prawem. Organizując pogadanki w szkołach tym razem zaprosił do współpracy kuratorów sądowych z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Rodzinnych i Nieletnich.

24 listopada 2022 roku piotrkowski dzielnicowy sierżant Remigiusz Pacyna wspólnie z kuratorem Krzysztofem Łapińskim na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadził pogadankę na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 7c. Takie spotkania mają na celu zminimalizowanie popełniania czynów karalnych przez nieletnich. Prelegenci w swoich wystąpieniach uświadamiali młodzież, że młody wiek nie zwalnia z odpowiedzialności. Ostrzegali, że czasem nawet jedna zła decyzja podjęta za młodu może negatywnie wpłynąć na całe dorosłe życie. Opowiadali czym jest demoralizacja, co jest czynem zabronionym, kiedy i jakie stosuje się środki wychowawcze. Kurator sądowy opowiedział o swojej obowiązkach podając przykłady z pracy zawodowej. Wszystko po to by uczulić młodzież czym może skończyć się popełnianie czynów zabronionych. Prelegenci wskazali również sposoby postępowania w przypadku ujawnienia demoralizacji lub czynów karalnych nieletnich. Część prelekcji poświęcono również przemocy rówieśniczej. Na koniec spotkania dzielnicowy i kurator sądowy zaprosili młodzież do dyskusji. Podobne pogadanki piotrkowski dzielnicowy wspólnie z kuratorem sądowym - Renatą Dąbrowską przeprowadził wcześniej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4. Takie spotkania będą odbywać się cyklicznie.

Dagmara Mościńska

  • dzielnicowy podczas pogadanki z młodzieżą
  • dzielnicowy oraz kurator sądowy podczas spotkania z młodzieżą w szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim
  • uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej słuchają pogadanki na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich
  • pogadanka z młodzieżą w zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim
  • dzielnicowy i kurator sądowy podczas pogadanki z młodzieżą
  • dzielnicowy podczas pogadanki w szkole
Powrót na górę strony