Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcjonariusze na pomoc bezdomnym

Pabianiccy policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi, realizując działania pomocowe sprawdzali pustostany, ogrody działkowe oraz inne miejsca, gdzie mogły przebywać osoby potrzebujące pomocy.

Dzielnicowi z pabianickiej komendy wspólnie ze strażnikami miejskimi, sprawdzali miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, których życie i zdrowie z uwagi na niskie temperatury może być zagrożone. Akcja miała charakter pomocowy, sprawdzenie miejsc przebywania osób bezdomnych, udzielanie tym osobom niezbędnej informacji o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także udzielanie wszelkiej pomocy w granicach posiadanych kompetencji.

W kilku miejscach mundurowi zastali osoby bezdomne, którym przekazali informacje o formach pomocy oferowanych przez miasto i instytucje socjalne, a także dostarczyli maseczki ochronne.

Policja prosi o informacje o osobach bezdomnych, samotnych i bezradnych, których życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie.

Telefonujmy do służb i instytucji pomocowych, gdy widzimy osoby leżące na mrozie, przebywające w okolicach dworców, siedzące dłuższy czas na ławkach w parkach, czy też zamieszkujące pustostany, itp. Nie przechodźmy również obojętnie obok osób, które są pod wpływem alkoholu, gdyż w wyniku jego działania w organizmie, nie odczuwają oni niskich temperatur i są szczególnie narażeni na wychłodzenie. Każde przekazane zgłoszenie będzie natychmiast sprawdzane. Pamiętaj masz możliwość poinformowania nas za pomocą KMZB.

Poniżej podajemy adresy placówek na terenie powiatu pabianickiego, które oferują pomoc dla osób potrzebujących pomocy :

    Stowarzyszenie Abstynentów ,,Granica” - Pabianice, ul. Graniczna 2/6, tel. 42 226 80 30. Dysponuje 24 miejscami noclegowymi, dając możliwość pobytu całodobowego i całorocznego.
    Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Pabianickie – Pabianice, ul. Kościuszki  22/26, prowadzi całoroczne, całodobowe schronisko dla osób bezdomnych. Osobom przebywającym w schronisku zapewnione jest wyżywienie, odzież, leki, opieka przedmedyczna, spotkania z psychoterapeutą uzależnień, pomoc w znalezieniu pracy lub zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, pomoc w załatwianiu bieżących spraw, pisaniu pism;
    Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn i Bezdomnych Kobiet z dziećmi -  Konstantynów Łódzki, ul. Słowackiego 11, telefon 42 211 13 16. Posiada 15 miejsc (10 dla mężczyzn i 5 dla kobiet), wydaje posiłki od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Zapewnia drobną pomoc rzeczową;
    Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ulica Cicha 43, tel. 42 215 89 35, 42 215 88 94. Realizuje pomoc doraźną w formie finansowej.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

 

kom. Ilona Sidorko

  • Policjant i strażnik miejski stojący pomiędzy zabudowaniu. Na zdjęciu widać również część oznakowanego radiowozu.
  • Policjant i strażnik miejski dokonujący kontroli pustostanów.
  • Policjant i strażnik miejski dokonujący kontroli pustostanów.
Powrót na górę strony