Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Początek roku to czas podsumowań minionych 12 miesięcy na drogach

W 2022 roku na drogach województwa łódzkiego odnotowaliśmy 25391 zdarzeń drogowych – 23179 kolizji i 2212 wypadków drogowych, w których zginęło 161 osób, a 2639 zostało rannych. To o 93 wypadki mniej niż w 2021 i o 222 mniej niż w roku 2020, także mniej osób rannych - 2762 w 2021 roku i 2761 w roku 2020 oraz 191 ofiar śmiertelnych w roku 2021 i 219 w 2020 roku.

Funkcjonariusze naszego garnizonu w roku 2022 ujawnili 5777 kierujących będących pod wpływem alkoholu, rok 2021 zapisał ten fakt pod liczbą  6100. Każdego dnia minionych 12 miesięcy  na łódzkich drogach nad bezpieczeństwem czuwało średnio 265 funkcjonariuszy ruchu drogowego.

Jak pokazują analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego nadal od kilku lat na niechlubnym podium przyczyn zdarzeń drogowych z winy kierującego są: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, przekraczanie dopuszczalnych prędkości i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Natomiast główne przyczyny wypadków drogowych z winy pieszego to: nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem, zza pojazdu lub przeszkody, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym i wejście na jezdnię przy czerwonym świetle.
Warto przypomnieć, że z początkiem 2022 roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu Drogowego. Nowy taryfikator obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, znajdziemy  w nim m.in. takie kary jak mandat w wysokości 800 za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h czy nawet 2500 za przekroczenie o ponad 70 km/h. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu może skutkować karą nawet 1500 złotych, a maksymalna grzywna, którą może otrzymać pirat drogowy to 30 000 złotych.

Z kolei 17 września 2022 roku zaczął obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych. Pojawiła się też tzw. „Recydywa”. Najważniejsze zmiany, które obowiązują od tego dnia
to m.in.:

  •  Zwiększenie maksymalnej liczby punktów karnych za wykroczenie drogowe z 10 do 15 punktów karnych
  •  Brak kursów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego redukujących 6 punktów karnych;
  • Kasowanie punktów z konta kierowcy w Centralnej Ewidencji Kierowców po 2 latach od opłacenia mandatu (przed zmianami punkty kasowały się po roku od złamania przepisów);
  • Złamanie przepisów w warunkach recydywy z karą finansową podwójnej wysokości.

Policjanci ruchu drogowego nie tylko z ziemi ale i z powietrza przez cały rok poprzez wiele działań prewencyjnych kontrolowali przestrzeganie przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Działania te wspomagał  policyjny śmigłowiec, którego załoga z góry rejestrowała wykroczenia.

Funkcjonariusze przez ostatnie 12 miesięcy skupiali swoją  uwagę m.in. na przekroczeniach dopuszczalnych prędkości, niechronionych uczestników ruchu drogowego, sprawdzali stan trzeźwości kierowców,  kontrolowali czy wszyscy w pojeździe  używają pasów bezpieczeństwa, a także w jaki sposób przewożeni są najmłodsi pasażerowie. Sprawdzali również stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, prawidłowe zamocowanie przewożonego ładunku czy bagaży. Reagowali na wszystkie wykroczenia popełniane w ruchu drogowym, zwracając również  uwagę na wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Priorytetem policjantów drogówki garnizonu łódzkiego było i jest to, aby podróż drogami województwa łódzkiego była przede wszystkim  bezpieczna i zgodna z przepisami.

mł. asp. Aneta Błędniak-Kałka WRD KWP w Łodzi

 

 

  • Policyjny dron latający nad drogą.
  • Latający dron, w kadrze sterujący nim policjant.
  • Dwóch umundurowanych policjantów, dron i radiowóz.
  • Policjant kontrolujący prędkość pojazdów za pomocą laserowego miernika prędkości. W tle poruszające się pojazdy.
  • W pojeździe kierujący mężczyzna, obok auta stoi policjantka trzyma w ręku alcoblow.
  • Oznakowane i nieoznakowane radiowozy stoją przed bazą Wydziału Ruchu Drogowego. Mają włączone sygnały świetlne.
Powrót na górę strony