Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie w sieci podczas ferii i nie tylko…

Policjanci dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie województwa łódzkiego. W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Poicji w Łodzi odwiedzili dzieci z parafii świętego Antoniego w Łodzi.

27 stycznia 2023 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, przeprowadzili prelekcje dla dzieci z parafii świętego Antoniego w Łodzi. Podczas pogadanki, funkcjonariusze omówili bezpieczne miejsca do zimowych zabaw, wskazali jakich zachowań dzieci powinny unikać, aby niepotrzebnie nie narażać się na niebezpieczeństwo, podczas samotnego pobytu w domu, w podróży czy na przykład w górach.

Policjanci w szczególności przedstawili młodym słuchaczom problematykę cyberbezpieczeństwa i cyberprzemocy. W dobie rozwoju nowoczesnych technologii powstają coraz to nowe zagrożenia i rodzaje przestępczości, na które są narażone również dzieci i młodzież. Dlatego policjanci prowadzą różne inicjatywy, aby zapobiegać negatywnym zjawiskom i kształtować prawidłowe postawy wśród młodych ludzi. Zwrócili się także do dzieci z prośbą, aby zdobytą wiedzę przekazali swoim rodzicom i dziadkom, informując ich o zagrożeniach jakie czyhają na nich w internecie oraz jak mogą się przed tym ustrzec. Mundurowi uświadamiali również, jakie grożą konsekwencje za znieważanie, oczernianie, poniżanie i inne naganne zachowania, między innymi w Internecie z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Podczas spotkania dzieci zadawały wiele pytań, w tym także dotyczących różnego rodzaju sytuacji, w których młody człowiek może wejść w konflikt z prawem.

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały elementy odblaskowe, by na drogach były bezpieczne. Ponadto funkcjonariusze przypomnieli o konkursie plastyczno-filmowym pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Zadaniem dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, jest zilustrowanie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Na konkurs można przekazywać prace plastyczne lub maksymalnie 60-sekundowy spot filmowy. Prace i zgłoszenia, podpisane przez opiekuna prawnego, należy nadsyłać do dnia 3 marca 2023 roku na adres: Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

/starszy sierżant Beata Orłowska/

  • Policjant rozmawia z dziećmi o bezpieczeństwie.
  • Policjant wręcza dzieciom elementy odblaskowe.
  • Policjantka wręcza dzieciom worki odblaskowe.
  • Dzieci śpiewają piosenkę o bezpieczeństwie.
  • Worki promujące akcję informacyjno-edukacyjną pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku".
  • Zdjęcie grupowe dzieci, opiekunów i funkcjonariuszy.
Powrót na górę strony