Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH FUNKCJONARIUSZY

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję…”. 7 marca 2023 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 56 nowo przyjętych policjantów. To pierwszy nabór do służby w łódzkim garnizonie w 2023 roku. Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji w województwie łódzkim. Na rok 2023 zaplanowano sześć terminów przyjęć. Dołącz do Nas!

W uroczystości na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina udział wzięli Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Pan Marcin Szymorek, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud,  prawosławny kapelan Straży Granicznej ks. ppłk. SG Adam Weremijewicz, przewodniczący NSZZ Policjantów podinsp. Krzysztof Balcer oraz wiceprzewodniczący podinsp. Tomasz Borowiecki, Przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji województwa łódzkiego Pani Anetta Radońska – Dubielak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zdzisław Pełka, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Jarosław Olbrychowski i Wiceprezes Zarządu Józef Kuczka oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji.

 Rotę ślubowania wypowiedziało 56 nowo przyjętych funkcjonariuszy w tym 36 policjantów i 20 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  nadinsp. Sławomir Litwin. W krótkim przemówieniu komendant pogratulował im wyboru tak odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa. Podkreślił, że służba w policji to misja, która nie należy to łatwych. Komendant zaznaczył, że pomimo trudnym momentów, które na pewno będą służba ta daje satysfakcję z pomocy drugiemu człowiekowi. Głos zabrał także Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński.

Podczas uroczystości – w ramach obchodów 101 rocznicy uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej w Polsce - wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Medale „Za Długoletnią Służbę” - przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa otrzymało 35 pracowników cywilnych. Jeden z pracowników otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Ponadto Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin złożył  podziękowania funkcjonariuszom, którzy w tym roku po wielu latach spędzonych w policyjnym mundurze odeszli na zasłużoną emeryturę,  a także wręczył pamiątkowe szable.

Przypominamy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Przed Nami kolejne nabory:

 • 5 maja 2023 roku
 • 3 lipca 2023 roku
 • 23 sierpnia 2023 roku
 • 27 października 2023 roku
 • 28 grudnia 2023 roku

Nie zwlekaj! Złóż dokumenty do służby już dziś! Zostań Łódzkim Policjantem

sierż. Mateusz Piliński

 

 • Policjanci trzymający sztandar.
 • Nowo przyjęci funkcjonariusze.
 • Komendant Wojewódzki Policji, Wojewoda Łódzki oraz kadra kierownicza.
 • Podziękowania dla emerytowanych policjantów.
 • Sala, komendant wojewódzki policji stoi na przeciwko policjanta.
 • Zdjęcie policjantów, którzy składają ślubowanie.
 • Sztandar Policyjny, w tle nowo przyjęci policjanci.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wręcza odznaczenia i medale pracownikom cywilnym.
 • Wojewoda Łódzki wręcza odznaczenia i medale pracownikom policji.
 • Zdjęcie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Wojewody Łódzkiego wraz z nowo przyjętymi policjantami.
 • Szable policyjne.
 • Msza święta przed uroczystością ślubowania.
Powrót na górę strony