Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Życzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina

"Służba w Policji to zaszczyt i zobowiązanie, ale zarazem wielka odpowiedzialność. Wymaga hartu ducha i ciała, a także wszechstronnych kompetencji i wysokich kwalifikacji etycznych..."

Powrót na górę strony