Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policyjnych ,,wodniaków”

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili szkolenie dla policjantów z sezonowych komórek wodnych w zakresie realizacji zadań na wodach w trudnych warunkach atmosferycznych. Szkolenie zorganizowano we współpracy z WOPR-em w Tomaszowie Mazowieckim. Obejmowało ono prowadzenie akcji ratowniczych również w porze nocnej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W Smardzewicach na terenie Zalewu Sulejowskiego (powiat tomaszowski), Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła szkolenie dla policjantów z sezonowych komórek wodnych z zakresu realizacji zadań na wodach w trudnych warunkach atmosferycznych. To już kolejna edycja tego szkolenia w trakcie którego policyjni wodniacy doskonalili swoje umiejętności w prowadzeniu akcji ratowniczych również w porze nocnej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie zorganizowano we współpracy z WOPR-em w Tomaszowie Mazowieckim. Policjanci w trakcie zajęć podnosili kwalifikacji zawodowe, w tym zdolności poszukiwania osób zaginionych z wykorzystaniem sprzętu w porze nocnej, jak również współdziałania z innymi podmiotami dbającymi o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. W szkoleniu wzięło udział 9 policjantów z: KMP Piotrków Trybunalski, KPP Tomaszów Mazowiecki, KPP Poddębice, KPP Opoczno.

Policjanci wspólnie z WOPR-em przećwiczyli stosowanie pasów transportowych oraz lin ratowniczych. Przeprowadzono szkolenie z zakresy pierwszej pomocy BLS – zespół czynności obejmujący bezprzewodowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia. Przećwiczono elementy ratownicze RKO na fantomie, a następnie przystąpiono do zagadnień związanych z wykorzystaniem torby medycznej oraz apteczki pierwszej pomocy tj. opatrywaniem ran, czynnościami po ukąszeniach owadów czy oparzeniach, zadławieniach oraz stabilizacją złamań. Przećwiczono stosowanie AED.

W godz. 19:00-20:30 przećwiczono symulację akcji ratowniczej związanej z wywróceniem łodzi na środku zbiornika wodnego oraz ratowaniem dwóch osób tonących wraz z udzieleniem im pierwszej pomocy i transportem do linii brzegowej celem przekazania zespołom medycznym. O godz. 21:00 przeprowadzono odprawę do służby związaną z pozorowanym poszukiwaniem w porze nocnej trzech osób które zaginęły na zbiorniku wodnym Zalewu Sulejowskiego po wypłynięciu łodzią i do chwili obecnej nie powróciły, nie znana była lokalizacja osób, ani ich przybliżone położenie na terenie zbiornika jak również trasa którą pokonali. Ponadto czynnikiem utrudniającym były fale, które mogły znieść osoby w rejon linii brzegowej. Zakres poszukiwań obejmował cały teren zbiornika wodnego. W akcji poszukiwawczej brało udział 9 policjantów oraz 5 WOPR-owców opływających teren na trzech łodziach policyjnych SPORTIS i jednej łodzi WOPR. Czynności poszukiwawcze zaginionych prowadzone były z wykorzystaniem szperaczy, lokacji nawigacyjnej oraz map. O godz. 21:25 odnaleziono pierwszą ranną osobę, której udzielono pierwszej pomocy,  a następnie przetransportowano do bazy WOPR zaś ok. godz. 21:35 drugą i trzecią osobę którym udzielono pomocy. Po zakończeniu akcji poszukiwawczej omówiono przeprowadzone szkolenie. Podziękowania kierujemy do ratowników z WOPR w Tomaszowie Mazowieckim za wsparcie organizacyjne.

podkom. Adam Dembiński

  • Policjanci i ratownicy w trakcie szkolenia.
  • Policjanci i ratownicy w trakcie szkolenia.
  • Policjanci i ratownicy w trakcie szkolenia.
  • Policjanci i ratownicy w trakcie szkolenia.
  • Policjanci i ratownicy w trakcie szkolenia.
  • Policjanci i ratownicy w trakcie szkolenia.
  • Policjanci i ratownicy w trakcie szkolenia.
  • Policjanci i ratownicy w trakcie szkolenia.
  • Policjanci i ratownicy w trakcie szkolenia.
Powrót na górę strony