Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia służb

W pomieszczeniu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Numer 1 w Radomsku, w którym prowadzone są lekcje dla młodzieży, jeden z uczniów używając broni palnej, terroryzuje grupę młodych osób oraz nauczyciela, a następnie inicjuje pożar. Na szczęście był to tylko scenariusz ćwiczeń, których celem było sprawdzenie współdziałania służb mundurowych i ratunkowych w przypadku zdarzenia kryzysowego.

15 września 2023 roku odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radomsku. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy służb Policji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym. W czasie ćwiczeń sprawdzone zostały procedury dotyczące ewakuacji osób.
Pierwsze informacje jakie wpłynęły do dyżurnego policji wskazywały, że w szkole doszło do pożaru. Chwilę później okazało się, że zdarzenie zainicjowane zostało przez ucznia który, sterroryzował nauczyciela i swoich rówieśników oraz spowodował pożar. Zarządzono ewakuacje wszystkich osób przebywających na terenie placówki oświatowej. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsce, uniemożliwiając osobom postronnym dostęp do placu szkoły oraz uczestniczyli w ewakuacji osób. Natomiast policjanci ruchu drogowego zapewniali drożność przejazdu. Dla oddania wierności ćwiczeniom, udział w nich wzięło kilkudziesięciu pozorantów a dla uwiarygodnienia realizmu powstałych w wyniku zdarzenia obrażeń, organizatorzy wykorzystali atrapy ran i broni.
Strażacy przystąpili do tzw. wstępnej segregacji pacjentów, zgodnie z procedurą TRIAGE, stosowaną w medycynie ratunkowej w wypadku zdarzeń masowych lub katastrof. Poszkodowani byli przenoszeni do  strefy medycznej, gdzie ratownicy udzielili im fachowej pomocy.
Mimo, że były to tylko ćwiczenia, to jednak wszyscy uczestnicy profesjonalnie zrealizowali założenia scenariusza. Dzięki wspólnym działaniom wszystkie służby i podmioty powołane do dbania o bezpieczeństwo mieszkańców mają możliwość przećwiczenia zasad wzajemnej współpracy w przypadku wystąpienia zagrożenia. Przeprowadzenie działań, a następnie wyciągnięcie wniosków i spostrzeżeń pozwoli na wypracowanie schematów współpracy wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

młodszy aspirant Dariusz Kaczmarek
 

  • Policjanci w trakcie działań.
  • Ćwiczenia służb.
  • Ćwiczenia służb.
  • Ćwiczenia służb.
  • Ćwiczenia służb.
  • Ćwiczenia służb.
Powrót na górę strony