Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wigilijne spotkanie łódzkich służb mundurowych

20 grudnia 2016 roku w łódzkiej zrewitalizowanej elektrociepłowni EC1 odbyło się świąteczne spotkanie służb mundurowych Łodzi i województwa łódzkiego. W spotkaniu wzięli udział: ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski oraz przedstawiciele innych kościołów chrześcijańskich ,Województwa Łódzki – Zbigniew Rau, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Jolanta Chełmińska oraz reprezentanci: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Staży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Miejskiej. Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp.Andrzej Łapiński wraz ze swoimi Zastępcami oraz kadrą kierowniczą garnizonu łódzkiego.

Metropolita łódzki, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski swoje życzenia rozpoczął od podziękowań skierowanych do przedstawiciele służb mundurowych, -„którzy swoją postawą i pełnym zaangażowaniem, przyczynili się do bezpiecznego przeżycia i przebiegu Światowych Dni Młodzieży tu u nas w Łodzi, jak i w całej Polsce.” – dodał arcybiskup.

Nawiązując do codziennej, wytrwałej, a często niełatwej służby uczestników spotkania, Pasterz Kościoła łódzkiego życzył, „aby te święta były pełne wdzięczności ze strony innych osób wobec państwa. Bo być człowiekiem dobrej woli, to być człowiekiem, który jest otaczany dobrocią przez innych, czego państwu, w waszej codziennej służbie, z całego serca życzę.”

Następnie ksiądz arcybiskup poświęcił opłatki, którymi zebrani połamali się, składając sobie świąteczne życzenia.

Spotkanie wigilijne uświetnili artyści scen Teatru Wielkiego i Muzycznego dając piękny koncert kolęd.

 

foto: archidjecezja łódzka

 

Powrót na górę strony