Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja pod nazwą ,,Czy jestem etyczny? Spójrzmy w siebie”

24 listopada 2023 roku odbyła się Konferencja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z okazji 20-lecia wejścia w życie Zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie ,,Zasad etyki zawodowej policjanta” pn.,,Czy jestem etyczny? Spójrzmy w siebie”.

,,… Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej…” – już w słowach roty ślubowania pojawia się deklaracja wzorowej postawy moralnej policjanta, która jest warunkiem wykonywania tego zawodu.

Etyka zawodowa zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w codziennej służbie funkcjonariuszy policji, dlatego że wykonują oni zawód zaufania publicznego. Nie tylko regulacje prawne czy niepisane wzorce zachowań ale także ich osobiste zasady moralne i systemy wartości leżą u źródeł przestrzegania przez policjantów norm etycznych.

Mija 20 lat od wprowadzenia w życie Zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji dotyczącego zasad etyki zawodowej policjanta. Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina w konferencji wzięli udział Komendanci Miejscy i Powiatowi garnizonu łódzkiego oraz kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Konferencja z okazji jubileuszu wprowadzenia Polskiej Policji w zasady etyki zawodu rozpoczęła się powitaniem gości przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasza Jędrzejowskiego. W temat spotkania gości wprowadziła mł. insp. Małgorzata Ratajczyk Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi  ds. Ochrony Praw Człowieka.

W trakcie konferencji o etyce policjanta wczoraj i dziś opowiadał mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. ochrony Praw Człowieka. O swoich doświadczeniach opowiedziała autorka książki ,,Kobieta z blizną” Katarzyna Dacyszyn. Wśród prelegentów znalazł się także Mikołaj Mądrzyk,- raper, poeta, filozof prezentując zasady panujące w wykonywanym przez niego zawodzie.  O służbie w irlandzkiej Policji mówił łącząc się z uczestnikami konferencji zdalnie, Kajetan Koziarowski, z pochodzenia Polak. Skąd się wzięły moralność i etyka i czy są potrzebne  - ten temat rozwinął ks. dr Marcin Czajkowski  Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Łodzi. Członek Zespołu ds Ochrony Praw Człowieka KWP we Wrcoławiu st.asp. Bartosz Wanot  w swoim wystąpieniu poruszył temat standardów etycznych Policji wybranych krajów europejskich na  przykładzie Irlandii. Profesor dr hab. Aleksy Kucy z Wydziału Filologicznego był kolejnym prelegentem.

Pełnomocnik Rektora Uczelni Nauk Społecznych z/s w Łodzi ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji  mł. insp. w stanie spoczynku Włodzimierz Sokołowski zawarł w swoim wystąpieniu końcowe konkluzje podsumowujące rozważania na tematy etycznych zasad.

Kolejnym elementem był otwarty panel dyskusyjny, po którym Komendant Jędrzejowski podsumował spotkanie dziękując prelegentom i słuchaczom  konferencji.

Dagmara Mościńska

 

  • Raper wykonuje swój utwór.
  • Telebimy wyświetlają temat konferencji, w tle policjanci.
  • W tle policjanci.
  • PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W ŁODZI DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA - mł. insp. Małgorzata Ratajczyk.
  • Uczestnicy i zaproszeni goście, w tle wyświetlany jest temat konferencji.
  • Uczestnicy i zaproszeni goście.
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi - inspektor Tomasz Jędrzejowski.
  • Zaproszeni goście.
  • Uczestnicy konferencji.
Ładowanie odtwarzacza...

Nagranie audio Glos_007_sd__1_.m4a

Pobierz plik Glos_007_sd__1_.m4a (format mp3 - rozmiar 1.7 MB)

Powrót na górę strony